<Indstillinger for fjernfax>

Angiv indstillingerne på servermaskinen for funktionen Fjernfax.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Brug fjernfax>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstillinger for fjernfax>
Du kan angive, om du vil bruge maskinen som en servermaskine til brug for fjernfaxfunktionen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug fjernfax>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du vil anvende maskinen som en fjernfaxserver, skal du trykke på <Netværk> indstil <Indstilling for dedikeret port> til <Til>.
8298-0S0