<Indstillinger for mailboks>

Angiv indstillingerne for mailboksen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Vælg/Registrér mailbokse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for mailboks>
Du kan indstille en PIN og et navn for en boks samt angive tidsperioden, før filer i en boks automatisk bliver slettet. Angivelse af indstillinger for mailboksen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vælg/Registrér mailbokse>
<Boksnr.>: 00 til 99
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Registrér boksnavn>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<PIN>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Tid før automatisk filsletning>: 0 = Fra/1, 2, 3, 6, 12 t/1, 2, 3, 7, 30 dage
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<URL-sndindstill.>*1
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Print under lagring med printerdriveren>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Initialisér>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
*1 Vises muligvis ikke på visse modeller.

<Indstillinger for alle mailbokse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for mailboks>
Angiv de indstillinger, der samlet gælder for alle mailbokse.

<Indstillinger for bokssikkerhed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for mailboks>
Angiv sikkerhedsindstillingerne for mailboksen.
8298-0SA