<Trådløst LAN>

Angiv indstillinger for trådløst LAN.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Indstillinger for Trådløst LAN>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Angiv indstillinger for trådløst LAN. Tilslutning til trådløst LAN
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<WPS-trykknapstatus>
<WPS-pinkodestatus>
<Andet (Indstil manuelt)>
<Vælg adgangspunkt>
Vælg adgangspunktet og sikkerhedstypen på listen
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
WEP-godkendelse: <Indtast netværksnøgle (WEP)> (<WEP-nøgle>: Indtast WEP-nøglen)
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
WPA/WPA2-PSK-kryptering: <Indtast netværksnøgle (PSK)> (<PSK>: Indtast WPA/WPA2-PSK-adgangsudtrykket)
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Indtast manuelt>
<SSID>: Angiv SSID
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Sikkerhedsindstillinger>: <Ingen>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Sikkerhedsindstillinger> (<WEP>)
<IEEE 802.11-godk.> (<Open System>, <Delt nøgle>), <WEP-nøgle 1>, <WEP-nøgle 2>, <WEP-nøgle 3>, <WEP-nøgle 4>
<Sikkerhedsindstillinger> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Krypteringsmetode> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Information om Trådløst LAN>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Viser de indstillede informationer for trådløst netværk. Tjek indstillingerne for og informationerne om det trådløse LAN
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Information om Trådløst LAN>
<Vis alle>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Detaljer>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Energisparestatus>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Angiv, om du vil indstille maskinen til periodisk at gå i strømbesparende status i overensstemmelse med de signaler, der udsendes af en trådløs router. Tilslutning til trådløst LAN
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Energisparestatus>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
8298-0L5