Problemer med printningsresultater

Det printede billede er forskudt eller skævt.

Er papirstyrene justeret forkert?

Match papirstyrene med det papir, der er lagt i papirkilden.

Billederne er ujævne eller svage.

Er papiret fugtigt?

Udskift papiret med papir, der ikke er fugtigt.

Er nuancerne og tætheden indstillet korrekt?

Udfør justering af farveforløb.
Justering af farveforløb

Udskrifterne virker snavsede eller tilsmudsede. (Kun C5800-serie)

Trykrulle til fiksering er snavset.

Tryk på (Indstillinger/Registrering) <Justering/Vedligeholdelse> <Vedligeholdelse> <Rens trykrulle til fiksering> for at rengøre trykrulle til fiksering.

Der forekommer sorte striber.

Er dokumentfremførerens scanningsområde snavset?

Rengør dokumentfremførerens scanningsområde.
Rengøring af fremføreren

Der forekommer hvide striber.

Det støvtætte glas kan være snavset.

Rengør det støvtætte glas.
Regelmæssig rengøring

Er dokumentfremførerens scanningsområde snavset?

Rengør dokumentfremførerens scanningsområde.
Rengøring af fremføreren

Gennemslag forekommer.

Er baggrundenes tæthed indstillet korrekt?

Ved at bruge indstillingen Mindre gennemslag i <Baggrundstæthed> og <Originaltype> kan du forhindre kopiering af gennemslag på originalen.
Grundlæggende kopieringsbetjeninger
Valg af originaltype, der skal kopieres

Billeder printes ikke på den tiltænkte side af papiret.

Vender det ilagte papir korrekt?

Kontrollér retningen og den side af papiret, der vender opad. Ilæg papiret igen, hvis det vender forkert.
Ilægning af papir

Billeder printes ikke i det tiltænkte format.

Stemmer originalformatet og papirformatet, der er ilagt, overens?

Udskift i det ilagte papir med papir i det format, du vil udskrive på.
Match [Output Size] i printerdriveren med formatet på det papir, der skal printes på.

Retningen stemmer ikke overens på begge sider af papiret, når der bruges tosidet printning.

Er indstillingerne for tosidet printning korrekte?

Følg proceduren herunder for at kontrollere indstillingerne.
1
Vælg retningen af originalen på skærmen for printindstillinger i programmet.
2
På driverens [Basic Settings]-skærm skal du indstille [Papirretning] til den samme retning, som du har angivet i trin 1.
3
Når du tjekker sideudskriften, kan du indstille [Sidelayout] [Siderækkefølge] [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning] [Indbindingsplacering].
[Siderækkefølge] vises, når [Sidelayout] er indstillet til [2 på 1] eller højere.

Papirkrølninger (kun C3800-serie)

Er papiret fugtigt?

Udskift papiret med papir, der ikke er fugtigt.

Ændring af brugerdefineret papirindstillinger kan muligvis løse problemet.

Dette problemer kan løses ved at registrere krøllet papir som en brugerdefineret papirtype og angive en lavere værdi for <Justér glans>.
Administrationsindstillinger for papirtype
8298-0W8