Erikseen skannattujen asiakirjojen lähettäminen yhdessä (Koontityö)

Vaikka alkuperäisiä olisi liian monta asetettavaksi syöttölaitteeseen samanaikaisesti, voit skannata alkuperäiset erikseen ja lähettää ne yhtenä asiakirjaeränä. Myös syöttölaitteessa ja valotuslasilla skannatut asiakirjat voidaan lähettää samanaikaisesti.
1
Aseta ensimmäinen alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Faksi>. <Päävalikko>-näyttö
3
Määritä vastaanottaja faksin perustoimintonäytössä. Faksin perustoimintonäyttö
4
Määritä skannausasetukset tarpeen mukaan. Faksien lähettämisen perustoiminnot
5
Valitse <Lisäasetukset>  <Koontityö>  <Sulje>.
6
Skannaa alkuperäinen painamalla  (Aloita).
Kun skannaus on valmis, avautuu ikkuna joka kehottaa sinua skannaamaan seuraava alkuperäinen.
Jos asetat alkuperäiset syöttölaitteeseen, poista alkuperäiset alkuperäisten luovutustasolta kun kunkin erän skannaus on valmis.
7
Aseta seuraava alkuperäinen ja paina  (Aloita).
Toista tätä vaihetta, kunnes olet skannannut kaikki alkuperäiset.
Muuta skannausasetuksia valitsemalla <Muuta asetuksia>.
Seuraavia toimintoja voidaan käyttää kohdassa <Muuta asetuksia>. Muiden toimintojen asetuksia ei voi muuttaa, kun laite on Koontityö-tilassa. Sinun on määritettävä tarvittavat skannausasetukset edeltäkäsin.
<Skannauskoko>
<2-puol. alkuperäinen>
<Tummuus>
<Alkuperäisen tyyppi>
Jos haluat asettaa erikokoisia alkuperäisiä syöttölaitteeseen, valitse <Erikokoiset alkuperäiset>. Erikokoisten alkuperäisten lähettäminen yhdessä (Erikokoiset alkuperäiset)
Kun skannataan ja lähetetään 1-puolisia ja 2-puolisia alkuperäisiä yhdessä ja ensimmäinen skannattava asiakirja on 2-puolinen, määritä <2-puol. alkuperäinen>. Kun skannataan 1-puolinen alkuperäinen, poista käytöstä <2-puol. alkuperäinen> -asetus kohdassa <Muuta asetuksia>.
8
Valitse <Aloita lähetys>.
Kaikki skannatut asiakirjat yhdistetään ja lähetetään määritetylle vastaanottajalle.
8299-08X