Kuvan paikan säätäminen

Voit säätää tulostetun kuvan paikkaa, jos kuva on kohdistunut väärin tai huonolaatuinen, tarkistamalla testisivut ja määrittämällä asetusarvot.

Testisivun tulostaminen

Tulosta testisivu, kun säädä kuvien paikkaa.
1
Valitse <Muuta> kohdassa <Säädä kuvan paikka>.
2
Valitse <Testituloste>.
3
Syötä tehtävien testisivujen määrä  valitse <Seuraava>.
4
Valitse paperilähde, joka sisältää muokatun paperityypin  valitse <Aloita tulostus>.
Testisivu tulostetaan.
Tietoja papereista, joita voi käyttää testisivuina, on kohdassa Kaksipuoliseen kopiointiin/tulostukseen käytettävissä olevat paperit.
Varmista, että laitteessa on riittävästi sopivaa paperia, ennen kuin aloitat testisivujen tulostuksen.

Kuvan etureunan kohdistuksen säätö

Tällä asetuksella voit säätää kuvan paikkaa tarkistamalla kohdistuvatko testisivun tallennusmerkit kuvan etureunaan testisivun syöttösuunnassa.
1
Tarkista etureunan kuvan sijainti testisivun etupuolella.
Alla olevassa esimerkissä tarvitaan säätöä, koska tallennusmerkin keskiviiva on 0,4 mm testitulosteen reunan ulkopuolella. Noudata alla olevia ohjeita, kun säädät testisivun etupuolen etureunan kuvan sijaintia.
Testisivu, jolle on tulostettu "1st side", on etupuoli.
2
Syötä <Säädä kuvan paikka> -näytössä testisivulla vahvistettu arvo, joka kohdistaa tallennusmerkin keskilinjan paperin reunaan.
Ylläolevan esimerkin tapauksessa aseta 0,4 mm kohtaan <Etupuoli>. Syötä arvo käyttämällä <-> ja <+>.
<+>
Paina, kun tallennusmerkin keskiviiva on testisivun reunan ulkopuolella (tallennusmerkin keskiviiva EI tulostu). Kuva siirtyy syötetyn arvon verran taaksepäin paperin syöttösuunnasta.
<->
Paina, kun tallennusmerkin keskiviiva on testisivun reunan sisäpuolella. Kuva siirtyy syötetyn arvon verran eteenpäin paperin syöttösuunnasta.
3
Käännä testisivu ympäri  tarkista kuvan etureuna testisivun taustapuolella.
4
Syötä testisivulla vahvistettu arvo, joka kohdistaa tallennusmerkin keskilinjan paperin reunaan.
Syötä arvo käyttämällä <-> ja <+> kohdassa <Taustapuoli>.
5
Suorita testisivu uudelleen ja tarkista kuvan paikka  valitse <OK>.
Tee korjaus tarvittaessa uudelleen.
Kun avaat uudelleen <Säädä kuvan paikka> -näytön sen jälkeen, kun olet sulkenut sen painamalla <OK>, näytössä olevat arvot palautuvat arvoon <0>. Siitä huolimatta säädetty arvo on voimassa. Jos toistat nämä vaiheet, lue tallennusmerkkien arvot uudesta testisivulta ja syötä uusi arvo.
Palauta kokonaisarvo valitsemalla <Palauta alkuasetukset>.
6
Valitse <OK>.
8299-0KF