Toisiosiirtojännitteen säätö

Voit säätää Toisiosiirtojännitettä (jännitettä, joka siirtää väriaineen paperille) kun ilmenee kuvan epäterävyyttä.
Kohdassa <Toisiosiirtojännitteen säätö> tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa <Säädä kuvan paikka> -asetukseen. Säädä <Säädä kuvan paikka> tarvittaessa uudelleen.

Kaavion määrittäminen/tulostus

Voit säätää toisiosiirtojännitettä tulostamalla ensin kaaviosivun.
1
Valitse <Muuta> kohdassa <Toisiosiirtojännitteen säätö>.
2
Valitse toisiosiirtojännitteen säätötapa.
Valitse <Älä käytä skanneria>, kun haluat katsoa kaaviotulostetta, selvittää ihanteellisen kohdan ja tehdä säädöt manuaalisesti.
Valitse <Käytä skanneria>, kun haluat skannata kaaviotulosteen ja tunnistaa ihanteellisen kohdan ja tehdä säädöt automaattisesti.
Jos valitsit <Käytä skanneria> -vaihtoehdon, käyttökelpoiset paperikoot ovat A3, A4, 11" x 17" ja LTR.
3
Valitse <Kaavion tulostusasetuks.>.
4
Määritä tulostettavan kaavion asetukset ja valitse <Seuraava>.
<Kaavion tulostustyyppi>
Tee hienosäätöjä valitsemalla <Hienosäätö> tai <Karkeasäätö>, jos pitää tehdä suuria säätöjä.
Jos valitsit <Hienosäätö>, laite tulostaa kaavion, jonka säätöväli on ±1.
Jos valitsit <Karkeasäätö>, laite tulostaa kaavion, jonka säätöväli perustuu laitteen tilaan.
<Tulostuspuoli>
Valitse puoli, jonka toisiosiirtojännitettä säädetään.
Valitse seuraavissa tilanteissa <Vain etupuoli>.
Jos <2. sivu 2- puol. arkista> -asetus on <Kyllä> muokatulle paperille.
Jos lisäsit paperia monitoimitasolle ja valitsit <2. sivu 2- puol. arkista> kohdassa <Paperityyppi>.
Jos valitsit <2-puol.>, katso kohdasta Kaksipuoliseen kopiointiin/tulostukseen käytettävissä olevat paperit paperityypit, joita voi käyttää kaavioissa.
5
Valitse paperikasetti, johon on lisätty muokatun paperityypin mukaista paperia  valitse <OK>.
6
Valitse <Kaavion tulostus> tai <Kaavion tulos tus-/skann.>.
Jos valitsit <Käytä skanneria> vaiheessa 2, valitse <Aloita tulostus>.
Kaavio tulostetaan.

Toisiosiirtojännitteen säätö

Säädä toisiosiirtojännitettä kaaviotulosteen perusteella. Menettely määräytyy kohdan "Kaavion määrittäminen/tulostus” vaiheessa 2 valitun toisiosiirtojännitteen säätötavan perusteella.

Jos valitsit <Älä käytä skanneria>

Etsi ihanteellinen kohta kaaviosta silmämääräisesti ja säädä toisiosiirtojännitettä.
1
Katso optimaalinen kohta kaaviotulosteesta.
Nykyisillä asetuksilla kaavionumerot tulostetaan magentanvärisinä.
Tarkista kaavio, kun kasvatat negatiivisia arvoja peräjälkeen positiivisiksi. Kun saavutat kohdan, jossa tiheys kohdassa vaikuttaa yhtenäiseltä (esimerkissä -8), vertaa sitä kohtaan, jonka arvo on kahta suurempi (esimerkissä -7 ja -6) ja valitse arvo, joka on mielestäsi ihanteellinen.
Etupuoli on se puoli, jossa kaavionumeron vieressä on yksi asteriski (*).
Kun valittujen numeroiden välillä ei näytä olevan eroa, valitse kolmesta arvosta keskimmäinen (esimerkissä -7).
2
Syötä kaaviosta vahvistettu numero <Toisiosiirtojännitteen säätö> -näyttöön.
Valitse <Etupuoli> tai <Taustapuoli> ja syötä numero käyttämällä <-> tai <+>.
Säädä <Taustapuoli>-arvoa seuraavissa tilanteissa.
Jos <2. sivu 2- puol. arkista> -asetus on <Kyllä> muokatulle paperille.
Jos lisäsit paperia monitoimitasolle ja valitsit <2. sivu 2- puol. arkista> kohdassa <Paperityyppi>.
3
Valitse <OK>.

Jos valitsit <Käytä skanneria>

Skannaamalla kaavion skannerissa voit tunnistaa ihanteellisen kohdan automaattisesti.
1
Aseta kaavio valotuslasille.
Aseta kaavio noudattamalla näytön ohjeita.
2
Sulje syöttölaite ja valitse <Aloita skann.>.
Kaavio skannataan.
Jos kaavio tulostettiin kaksipuolisena, aseta kaavion toinen puoli valotuslasille ja valitse uudelleen <Aloita skann.>.
Erikoispaperin skannaaminen ei ehkä onnistu. Näitä ovat esimerkiksi värillinen paperi, piirtoheitinkalvot, valmiiksi rei’itetty paperi ja tarrat. Kun haluat skannata erikoispaperia, valitse <Älä käytä skanneria> ja tee säädöt manuaalisesti.
3
Avaa syöttölaite ja poista kaavio.
4
Valitse <OK>.
8299-0KH