Virran katkaiseminen/Laitteen uudelleenkäynnistäminen

Voit käyttää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta laitteen virran katkaisuun tai uudelleenkäynnistykseen.
Kun laitteen virta katkaistaan tai uudelleenkäynnistetään, peruutetaan kaikki tulostettavat tai lähetettävät asia kirjat.

Laitteen virran katkaiseminen

Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Laitteen uudelleenkäynnistys

Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
Jos lisävarustetta ei tunnisteta uudelleenkäynnistyksen jälkeen
Laite ei ehkä tunnista lisävarusteita uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Jos näin käy, katkaise lisävarusteen virta, ja kytke se takaisin.
8299-0HY