Tiedoston siirtäminen/monistaminen (vain C5800 Series)

Voit siirtää tai kopioida asiakirjoja laitteen tilapäisestä säilytystilasta (Lokerosta) Työn pito -säilytysalueelle. Voit esimerkiksi käyttää lokeroon tallennettua skannattua asiakirjaa siirrettyäsi/kopioituasi sen.
Et voi siirtää tai monistaa faksin/I-faksin lokerossa, Lisätila-tilassa, toisen verkossa olevan imageRUNNER ADVANCE -laitteen Lisätila-tilassa tai muistivälineessä olevia tiedostoja pitojonoon.

Tiedoston siirtäminen/monistaminen lokerosta pitojonoon

1
Valitse <Tallennetut tiedostot>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Lokero>.
3
Valitse lokero ja sen jälkeen tiedostot. Lokeron tiedostojen muokkaaminen
4
Valitse <Muokkaa tiedostoa> <Siirrä/Monista> <Pito>.
Jos kopioit siirtämisen sijaan, valitse <Monista tiedostoja>.
5
Valitse <Aloita siirto/monist.>.
Kun asiakirja siirretään/kopioidaan Työn pito -säilytysalueelle Lokerosta, voit käyttää sitä tulostustyönä Työn pidossa.

Tiedoston siirtäminen/monistaminen pitojonosta lokeroon

1
Valitse <Pito>. <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse asiakirja.
3
Valitse <Tiedot/Muokkaa>  <Siirrä/Monista lokeroon>.
4
Valitse lokero  valitse <Monista> tai <Siirto>.
Pitojonossa oleva tiedosto siirretään/monistetaan lokeroon ja sitä voi käyttää kuten lokeron asiakirjaa.
Jos työtä ei voi siirtää tai monistaa valittuun lokeroon, se säilyy alkuperäisessä pitojonossa.
Jos virhe tapahtuu kun useita töitä ollaan siirtämässä tai monistamassa, näyttöön tulee niiden töiden lukumäärä, jotka on onnistuneesti siirretty tai monistettu.
Siirretyn tai monistetun työn nimi on sama kuin alkuperäisen työn nimi. Päiväys/aika päivitetään ajankohtaan, jolloin tiedosto siirrettiin tai monistettiin.
Tulostinajurista riippuen joitakin töitä ei voi siirtää lokeroon.
Jos käyttöpaneelin virta katkaistaan töiden siirron tai monistamisen aikana, vain virran katkaisuun mennessä käsitellyt työt on siirretty/monistettu.
Tiedostoa, jossa ei ole tulostusasetuksia ei voi siirtää tai kopioida.
Et ehkä pysty siirtämään/kopioimaan tiedostoa jota on muokattu Lokerossa.
8299-09W