<Etäfaksilähetyksen asetukset>

Määritä asiakaslaitteen asetukset etäfaksitoiminnolle.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Etäfaksin palvelimen osoite>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset> <Etäfaksilähetyksen asetukset>
Voit määrittää etäfaksipalvelimen IP-osoitteen tai isäntänimen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Etäfaksin palvelimen osoite>
Kirjoita IP-osoite tai isäntänimi
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Lähetyksen aikakatkaisu>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset> <Etäfaksilähetyksen asetukset>
Jos etäfaksipalvelin ei vastaa lähetyksen aikakatkaisulle asetetussa ajassa, etäfaksityö peruutetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Lähetyksen aikakatkaisu>
1–24–99 tuntia (yhden tunnin välein)
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Lähetyslinjojen määrä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset> <Etäfaksilähetyksen asetukset>
Voit asettaa etäfaksilähetyksessä käytettävien linjojen määrän. Aseta linjojen määräksi yhtä monta puhelinlinjaa kuin on kytketty etäfaksipalvelimeen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Lähetyslinjojen määrä>
1–4 linjaa
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Valitse etusijalla oleva linja>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset> <Etäfaksilähetyksen asetukset>
Voit määrittää linjan, jota käytetään etäfaksilähetyksissä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Valitse etusijalla oleva linja>
<Aut.>, <Linja 1> – <Line n>*1, <Läh. etusij.>, <Estä lähetys>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Näyttää <Lähetyslinjojen määrä> -kohdassa määritetyn linjamäärän mukaan.

<Käytä IP-faksia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset> <Etäfaksilähetyksen asetukset>
Voit valita, käytetäänkö IP-fakseja.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä IP-faksia>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<IP-faksi liikennöintitilan asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Lähetä>  <Faksiasetukset> <Etäfaksilähetyksen asetukset>
Voit määrittää yhdistämistavan, jota käytetään lähetettäessä IP-fakseja.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<IP-faksi liikennöintitilan asetukset>
<Käytä Intranettiä>: <Kyllä>, <Ei>
<Käytä VoIP-yhdyskäytävää>: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
8299-0RY