IPv4-osoitteen asettaminen

IPv4-osoite voidaan määrittää kahdella tavalla: automaattisesti DHCP:n avulla tai manuaalisesti. Valitse toinen ympäristösi mukaan. Suorita yhteystesti tarvittaessa.

IPv4-osoitteen asettaminen

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <IPv4-asetukset>.
3
Ota IPv4-asetukset käyttöön valitsemalla <Käytä IPv4-muotoa> <Kyllä> <OK>.
4
Valitse <IP-osoitteiden asetukset> ja määritä IP-osoite.
Voit asettaa sekä automaattisen allokoinnin että manuaalisen allokoinnin. Jos asetat molemmat ja asetat <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> -asetukseksi <Ei>, manuaalisesti syötettyä IP-osoitetta käytetään, kun automaattinen IP-osoitteen haku epäonnistuu.
Automaattinen allokointi käyttämällä DHCP:tä
Valitse <DHCP> tai <Autom. IP>. Valitse toinen verkkoympäristösi mukaan. Jos valitset sekä <DHCP>- että <Autom. IP>-asetuksen, automaattinen allokointi DHCP:n avulla on ensisijainen.
Jos valitset <Autom. IP>-asetuksen, käytettävissä oleva IP-osoite haetaan automaattisesti verkosta (LAN) ja kohteiden arvot allokoidaan. Tämä toiminto allokoi IP-osoitteen käyttämättä DHCP-palvelinta. Yhdistäminen reitittimen alueen ulkopuolella ei kuitenkaan ole mahdollista.
Jos <DHCP> ja <Autom. IP> eivät ole käytettävissä ympäristössä ja jompikumpi valitaan, aiheutuu hyödytöntä tiedonsiirtoa, sillä laite yrittää tarkistaa, onko palvelu saatavana verkosta.
Asettaminen manuaalisesti
1
Varmista, että <DHCP> ja <Autom. IP> eivät ole valittuina.
Jos jompikumpi on valittu, peruuta painamalla painiketta.
2
Kirjoita IP-osoite, aliverkon peite ja yhdyskäytävän osoite.
Paina vastaavaa painiketta jokaisessa kohdassa ja lisää arvot.
5
Valitse <OK>.
6
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>.

Yhteystestin suorittaminen IPv4-osoitteelle

Kun laite on liitetty oikein, Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kirjautumisikkuna näkyy tietokoneessa (Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen). Voit suorittaa yhteystestin laitteen käyttöpaneelista.
 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <IPv4-asetukset>  <PING-käsky>  Kirjoita jonkin toisen käytössä olevan laitteen osoite  <Aloita>
Kun laite on yhdistetty oikein, <Vastaus isäntäkoneelta.> -viesti tulee näkyviin.
Vaikka IP-osoitteet on asetettu oikein, jos laite on kytketty keskittimeen, laite ei ehkä saa yhteyttä verkkoon. Jos näin käy, viivästytä laitteen yhdistämisen alkamista ja tee yhteys uudelleen. Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen
8299-047