Afbeeldingen projecteren (alleen de C5800-serie)

U kunt afbeeldingen, zoals logo's en gedecoreerde kaders als afbeeldingsformulieren, registreren en ze over de uitvoer projecteren. Met deze functie kunt u bedrijfslogo's op hand-outs voor vergaderingen afdrukken of het ontwerp van zakelijke voorstellen uniform maken door kaders toe te voegen.

Afbeeldingsformulieren registreren

Registreer afbeeldingsformulieren uit het instellingenmenu Instellingen/Registratie. Bereid het originele document voor met het afbeeldingsformulier.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>  <Registreer formulier>  <Registreren>.
2
Selecteer het formaat van het origineel voor het afbeeldingsformulier en druk op <Volgende>.
3
Geef zo nodig scaninstellingen op.
Voor informatie over de instellingen raadpleegt u Basisbewerkingen voor kopiëren, Verbeteren en aanpassen van de kopieerkwaliteit.
Als u op <Formuliernaam> drukt, kunt u de naam van het afbeeldingsformulier instellen.
Als u geen formuliernaam invult, dan wordt opslagdatum en -tijdstip automatisch ingesteld als formuliernaam. Als het, bijvoorbeeld, is opgeslagen op 30 oktober 2015 om 1:05:12 p.m., dan wordt de formuliernaam "20151030130512".
4
Leg het origineel voor het afbeeldingsformulier op de glasplaat en druk op  (Start). Originelen plaatsen
Het afbeeldingsformulier is geregistreerd en wordt weergegeven in de lijst.
5
Druk op <OK>  <Sluiten>.
Als u de naam van een reeds geregistreerd afbeeldingsformulier wilt wijzigen, selecteert u het afbeeldingsformulier uit de lijst bij stap 5 en drukt u op <Details>  <Hernoem formulier>. Om een afbeeldingsformulier te verwijderen, selecteert u het afbeeldingsformulier uit de lijst en drukt u op <Verwijderen>.
U kunt maximaal 100 afbeeldingsformulieren registreren. Dit aantal is echter afhankelijk van de hoeveelheid vrije ruimte op het opslagapparaat.

Het afbeeldingsformulier projecteren

Leg het afbeeldingsformulier op het uit te voeren document.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Superponeer afbeelding>.
5
Druk op <Instellen> in <Voorzijde>.
Als u bij het maken van een 2-zijdige kopie het afbeeldingsformulier wilt projecteren op de achterzijde, configureert u <Achterzijde>. Om hetzelfde afbeeldingsformulier als op de voorzijde te projecteren, drukt u op <Zelfde als voorzijde>. Om een ander afbeeldingsformulier dan op de voorzijde te projecteren, drukt u op <Instellen> en gaat u verder naar stap 5.
6
Selecteer het afbeeldingsformulier dat u wilt projecteren, en druk op <Volgende>.
Als u alleen een afbeeldingsformulier wilt afdrukken ter controle van de uitvoer, selecteert u het afbeeldingsformulier uit de lijst en drukt u op <Controle-afdruk>. Als u het formaat van het afbeeldingsformulier en de overlapinstelling wilt controleren, drukt u op <Details>.
7
Selecteer hoe de afbeelding moet worden overlapt en druk op <OK>.
Om het afbeeldingsformulier te projecteren zonder de densiteit aan te passen, drukt u op <Effen>. Om het afbeeldingsformulier te projecteren met een lagere densiteit, drukt u op <Transparant> en past u de densiteit aan.
8
Druk op <OK>  <Sluiten>.
9
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Als u de beeldpositie (Beeldverschuiving) wilt wijzigen of wilt instellen dat de afbeelding wordt gespiegeld (Afbeeldingen spiegelen (Spiegelbeeld)), worden de instellingen toegepast op zowel het afbeeldingsformulier als op het document.
829A-07W