<Instellingen Papieruitvoer>

Geef de instellingen voor papieruitvoer op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als u de optie hebt geïnstalleerd.

<Output Tray Settings> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de uitvoerlade instellen voor elke functie. Het opvangblad voor voorbedrukt papier opgeven
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen opvangblad>
<Blad A>: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Blad B>: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Blad C>: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Blad D>*1: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen.

<Gebruik opt. opvangblad> (alleen de C3800-serie) *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Geef op of u de lade van de optionele apparatuur wilt gebruiken als het opvangblad.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik opt. opvangblad>
<Opvangblad 1>: <Aan>, <Uit>
<Opvangblad 2>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
De opvangbladen die kunnen worden gebruikt, zijn afhankelijk van de aangesloten optionele apparatuur, zoals de finisher. Voor meer informatie raadpleegt u Optionele apparatuur.

<Opdrachten verschuiven> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u de uitvoer voor elke opdracht verplaatsen wanneer achtereenvolgens meerdere opdrachten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachten verschuiven>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u het opgegeven papier plaatsen bij het begin van elke opdracht als achtereenvolgens meerdere opdrachten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachtscheiding tussen opdrachten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzigen> (Selecteer de papierbron)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u het opgegeven papier invoegen voor elk aantal kopiesets om de sets te scheiden. Als u dit instelt, wordt er papier ingevoegd wanneer u afdrukt met Sorteren (Paginavolgorde), Verschuiven of Nieten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachtscheiding tussen kopieën>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopieën> (1 tot 10 tot 9999)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzigen> (Selecteer de papierbron)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
In de volgende gevallen kunt u geen opdrachtscheidingsbladen invoegen tussen kopiesets: Merk op dat de beschikbare functies en papieren verschillen afhankelijk van uw model en de geïnstalleerde opties.
Als u de modus Groeperen, Boekje, Rugnieten of Vouwen gebruikt.
Als u tabbladpapier gebruikt.

<Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.> (alleen de C5800-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt instellen of u het tabbladpapier dat niet is gebruikt, geforceerd wilt uitvoeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.> is ingesteld op <Aan>, zal de extra hoeveelheid tabbladen die niet nodig waren voor de opdracht worden uitgevoerd uit de machine.
Voorbeeld: Als het aantal tabs is ingesteld op <5> en de machine schat dat voor de afdrukopdracht zeven vellen tabbladpapier nodig zijn, dient u twee sets tabbladen gereed te houden met elk 5 tabbladen (10 in totaal). Als de machine slechts zeven tabbladen gebruikt, blijven drie tabbladen achter.

<Actie bij te veel vellen om te nieten> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de gewenste procedure opgeven wanneer er te veel vellen zijn om te nieten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Actie bij te veel vellen om te nieten>
<Hoek/Dubbel>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
<Rugnieten>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
<Eco (zonder nietjes)>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Voor informatie over afdrukken met nieten raadpleegt u Afwerken met het nietapparaat.

<Verschuiven inschakelen vr afdr.opdrachten met 1 vel> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Door <Aan> op te geven in deze instelling, kunt u afdruktaken met één vel uitvoeren met verschuiving van vellen in de volgende situaties:
Verschuiving wordt opgegeven wanneer een taak is ontvangen
Afdrukken van meerdere kopieën wordt opgegeven wanneer een taak is ontvangen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verschuiven inschakelen vr afdr.opdrachten met 1 vel>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is uitgeschakeld voor kopieeropdrachten.
829A-0LY