<Authentificatie/wachtwoordinstel.>

Geef de instellingen op voor het verbeteren van de effectieve beveiliging van het wachtwoord en de verificatiefunctie.

<Functie-instell. authentificatie>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>  <Authentificatie/wachtwoordinstel.>
Geef de instellingen op voor het verbeteren van de effectieve beveiliging van de verificatiefunctie.

<Wachtwoordinstellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Beveiligingsinstellingen>  <Authentificatie/wachtwoordinstel.>
Geef de instellingen op voor het verbeteren van de effectieve beveiliging van het wachtwoord.
829A-0UA