Dostęp do zapisanych plików

Niektóre z opisanych tutaj trybów odnoszą się do trybu funkcji <Skanuj i wyślij>.

Ekran wyboru miejsca zapisania

Zaawansowana przestrzeń

Sieć

Nośnik Pamięci

Ekran wyboru pliku

Skrzynka pocztowa

(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).

Zaawansowana przestrzeń

Sieć

Nośnik Pamięci

Ekran Wysyłanie

Skrzynka pocztowa

Opcje ekranu Wysyłanie

Skrzynka pocztowa

Ekran drukowania

Skrzynka pocztowa

Ekran ustawień drukowania

Skrzynka pocztowa

(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).

Zaawansowana przestrzeń

Sieć

Nośnik Pamięci

Opcje ekranu ustawień drukowania

Skrzynka pocztowa

(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).

Zaawansowana przestrzeń

Sieć

Nośnik Pamięci

829C-0XH