Regulacja gradacji

Jeśli jakość odwzorowania gradacji kolorów jest tak niska, że gradacja na wydrukowanym lub skopiowanym obrazie znacznie odbiega od tej z danych wydruku lub oryginalnego dokumentu, regulacja gradacji może pomóc w zniwelowaniu problemu. Istnieją dwie rodzaje regulacji: Pełna regulacja i Szybka regulacja.
Regulacje mogą nie być przeprowadzane efektywnie, jeżeli w urządzeniu będzie zbyt mała ilość tonera.
Dotyczy modelu Seria C3800
Jeśli urządzenie pracuje bez wcześniejszego wykonania operacji <Pełna regulacja> lub <Skrócona Regulacja>, wydrukowanie pierwszego arkusza po włączeniu zasilania może trochę potrwać.

Pełna regulacja

Prawidłowo skoryguj gradację obrazu i zoptymalizuj poziom odtwarzania oryginału podczas drukowania. Informacje odnośnie optymalizacji będą przechowywane do czasu przeprowadzenia kolejnej, precyzyjnej korekcji.
Można używać następujących formatów/rodzajów papieru.
Seria C5800
Format: A3, A4, 11" x 17", LTR
Typ: Zwykły 1 do 3, Gruby 1 do 7
Seria C3800
Format: A3, A4, 11" x 17", LTR
Typ: Cienki 1 do 2, Zwykły 1 do 3, Ponownie przetworzony 1 do 3, Gruby 1 do 7
Jeśli kolory na wydrukowanym obrazie różnią się od tych na oryginale (wyłącznie Seria C3800)
Wyreguluj gradację według poniższych kroków odpowiednio do papieru i ustawień użytych do drukowania.
Aby wydrukować na grubym papierze
1. Użyj cienkiego, zwykłego lub ponownie przetworzonego papieru i dokonaj regulacji za pomocą <Cienki/Zwykły/Z makulatury>.
2. Użyj grubego papieru i dokonaj regulacji za pomocą <Gruby>.
W przypadku spełnienia obu z następujących warunków:
Aby drukować w bardzo wysokiej jakości na papierze cienkim, zwykłym lub ponownie przetworzonym
Jeśli w pozycji <Prior. pręd./jak. obr. dla Najlepszej jakości (1200 dpi)> wybrano opcję <Priorytet jakości> <Prior. pręd./jak. obr. dla Najlepszej jakości (1200 dpi)> (wyłącznie Seria C3800)
1. Użyj cienkiego, zwykłego lub ponownie przetworzonego papieru i dokonaj regulacji za pomocą <Cienki/Zwykły/Z makulatury>.
2. Użyj cienkiego, zwykłego lub ponownie przetworzonego papieru i dokonaj regulacji za pomocą <Cienki/Zwykły/Z maku. (1200dpi)>.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Wybierz papier do wyregulowania i naciśnij opcję <Pełna regulacja>.
Zmiana ustawień regulacji
Można zmienić ustawienia regulacji, takie jak to czy podajnik jest używany w trakcie pełnej regulacji.Zmiana ustawień regulacji
Dotyczy modelu Seria C5800
Jeśli wybrana została opcja <Prosty> w obszarze <Poziom dopasowania>, nie jest konieczne wybranie papieru. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich typów papieru.
Dotyczy modelu Seria C3800
Element <Cienki/Zwykły/Z maku. (1200dpi)> może być wybrany tylko wtedy, gdy dla opcji <Prior. pręd./jak. obr. dla Najlepszej jakości (1200 dpi)> wybrano ustawienie <Priorytet jakości>.<Prior. pręd./jak. obr. dla Najlepszej jakości (1200 dpi)> (wyłącznie Seria C3800)
3
Wybierz źródło papieru, w którym załadowany jest papier wybrany w kroku 2, a następnie naciśnij przycisk <OK>.
4
Naciśnij <Rozpocznij Wydruk>.
Strona testowa zostanie wydrukowana.
5
Skanuj stronę testową.
Jeśli źródło papieru wybrane w kroku 3 zawiera jeden z poniższych rodzajów papieru, użyj szklanej płyty do skanowania, nawet jeśli opcja <Użyj podajnika podczas wykonywa. pełnej regulacji> jest ustawiona na Wł.
Seria C5800: Gruby 6, Gruby 7
Seria C3800: Cienki 1, Cienki 2, Gruby 6, Gruby 7
Skanowanie przy użyciu podajnika
Skanowanie przy użyciu szklanej płyty roboczej

Szybka regulacja

Ta regulacja zachowuje zoptymalizowany status uzyskany przez <Pełna regulacja>. Jeżeli wyniki tej regulacji nie są satysfakcjonujące, przeprowadź <Pełna regulacja>.

Seria C5800

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
Wybierz papier do wyregulowania i naciśnij opcję <Skrócona Regulacja>.
Jeśli wybrana została opcja <Prosty> w obszarze <Poziom dopasowania>, nie jest konieczne wybranie papieru. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich typów papieru.
3
Naciśnij <Start>.

Seria C3800

1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna, Stopn. Regulacja>.
2
<Cienki/Zwykły/Z makulatury>  Naciśnij przycisk <Skrócona Regulacja>.
Nowe ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich typów papieru.
3
Naciśnij <Start>.

Zmiana ustawień regulacji

Można zmienić ustawienia regulacji, takie jak to czy podajnik jest używany w trakcie pełnej regulacji.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Automatyczna regulacja gradacji>
829C-0UK