O imenikih v napravi

Lokalni imenik in oddaljeni imenik

Lokalni imenik: Imenik, shranjen v shrambi naprave. Ta imenik sestoji iz naslednjih imenikov.
Imenik od 01 do 10
Imenik, hitro izbiranje
Imenik za skrbnika
Osebni imenik
Imenik skupin uporabnikov od 01 do 50
Oddaljeni imenik: Imenik druge Canonove naprave, ki je prek omrežja povezana s tiskalnikom. Za določanje ciljev je do njega mogoče dostopati na enak način kot do lokalnega imenika.
Če želite uporabljati oddaljeni imenik, je treba oddaljeni imenik registrirati za dostop v odjemalski napravi (<Pridob. daljinskega Imenika>) in odpreti oddaljeni imenik v strežniški napravi (<Odpiranje Daljinskega imenika>).
Do osem naprav, vključno s to napravo, je mogoče kot odjemalske naprave istočasno povezati s strežniško napravo z oddaljenim imenikom, ki je odprt navzven. Če v tem času strežniška naprava izvaja drugo komunikacijo v omrežju, se število naprav, ki se lahko poveže, morda zmanjša. Če se naprava ne more povezati, se pošlje obvestilo o napaki v omrežju.
Cilji strežniške naprave, registrirani v možnosti Nastavitve Priljubljeno, in gumb <Osebno>/<V souporabi> odjemalske naprave se ne posodobijo, če se cilji posodobijo v strežniški napravi.
Potrdite, če je cilj posodobljen, ko ne morete pošiljati v registrirane cilje.
Ciljev, registriranih v oddaljenem imeniku, ni mogoče urejati ali izbrisati v odjemalski napravi. Če želite urejati ali izbrisati cilje v oddaljenem imeniku, jih uredite ali izbrišite v lokalnem imeniku v strežnikih, ki gostijo oddaljeni imenik.

Pregled imenikov

Imenik od 01 do 10

Imeniki, ki so odprti za vse uporabnike.

Imenik, hitro izbiranje

Gumbi za hitro izbiranje za cilje, prikazani na zaslonu <Faks> in zaslonu <Skeniranje in oddaja>. Na zaslonu <Faks> so prikazani samo gumbi za hitro izbiranje za faks. Cilji za faks so tudi prikazani na zaslonu <Skeniranje in oddaja>, če je možnost <Omogoči faks v funkciji Skeniranje in oddaja> nastavljena na <Vklj.>.

Imenik za skrbnika

Uporablja se za registracijo ciljev, ki se uporabljajo v možnostih <Nastavitve posredovanja> in <Arhiviranje ODD dokumenta>.

Osebni imenik

Prikazani osebni imenik, če se uporablja preverjanje pristnosti uporabnikov.

Imenik skupin uporabnikov od 01 do 50

Imenik skupine je na voljo skupini uporabnikov, če se uporablja preverjanje pristnosti uporabnikov. Imenik skupine uporabnikov ustreza eni skupini uporabnikov.
Možnosti <Uporabi osebni imenik> in <Uporabi upor. skupinski imenik> morata biti omogočeni, če želite uporabljati <Uporabi osebni imenik> in <Uporabi upor. skupinski imenik>.
Če želite uporabljati imenik skupine uporabnikov, morate vnaprej ustvariti skupino uporabnikov (Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi) in ustvarjeno skupino uporabnikov povezati z imenikom skupine uporabnikov (Registriranje ciljev prek vmesnika Daljinski UI).

Premikanje/kopiranje ciljnih naslovov

V spodnji tabeli si lahko ogledate, ali je ciljne naslove mogoče premakniti ali kopirati v različne imenike.
Premikanje/kopiranje v:
Imenik od 01 do 10, imenik za skrbnika
Osebni imenik
Imenik skupin uporabnikov od 01 do 50
Premikanje/
kopiranje iz:
Imenik od 01 do 10,
imenik za skrbnika
Premikanje
Kopiraj
Kopiraj
Osebni imenik
Kopiraj
--
Premikanje
Imenik skupin uporabnikov od 01 do 50
Kopiraj
Premikanje
Premikanje
Ciljnih naslovov ni mogoče premakniti/kopirati v naslednjih primerih.
Primeri, ko ciljnih naslovov ni mogoče kopirati v <Imenik 1>–<Imenik 10>
Če postopek izvaja splošni uporabnik in je nastavljena možnost <PIN Imenika>, ampak uporabnik ni vnesel kode PIN
Če uporabnik izvaja postopek na nadzorni plošči in je možnost <Uporabi upor. skupinski imenik> nastavljena na <Da (Samo brskanje)> (kopiranje je mogoče izvajati v vmesniku Daljinski UI)
Primeri, ko ciljnih naslovov ni mogoče kopirati v <Osebni imenik>
če je možnost <Uporabi osebni imenik> nastavljena na <Izklj.>.
če je možnost <Uporabi upor. skupinski imenik> nastavljena na <Da (Samo brskanje)>.
Primeri, ko ciljnih naslovov ni mogoče premakniti/kopirati v »Imenik skupin uporabnikov od 01 do 50«
Če je možnost <Uporabi upor. skupinski imenik> nastavljena na <Da (Samo brskanje)> ali <Izklj.>

Razlike v vrstah imenikov

Imenik od 01 do 10
Imenik, hitro izbiranje
Imenik za skrbnika
Osebni imenik
Imenik skupin uporabnikov od 01 do 50
Osebe, ki lahko uporabljajo imenik
Vsi uporabniki
Vsi uporabniki
Skrbnik
Skrbnik naprave
Vsi prijavljeni uporabniki
Vsaka skupina uporabnikov*1
Koda PIN za imenik (omejitev registracije)
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Upravljanje funkcij številk za dostop v imeniku
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Tiskanje seznama naslovov
Da
Da
Da
Ne
Ne
Mogoče nastaviti kot <Prejemnik Posredovanja> v <Nastavitve posredovanja>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Mogoče nastaviti z možnostjo <URL Odd. Nast.> v <Nast. Faks/I-Faks predala>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Mogoče nastaviti kot cilj obvestila za možnost <Obvestilo o izvršenem opravilu>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Mogoče nastaviti kot <Povr. odg.>
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ustvarjanje možnosti <Skupina> na seznamu naslovov
Da
Da
Da
Da
Da
*1 Dostopati je mogoče samo do skupin uporabnikov, v katerih je uporabnik, prijavljen na nadzorni plošči. Do vseh seznamov naslovov skupin uporabnikov je mogoče dostopati, ko se v vmesniku Daljinski UI prijavi uporabnik s skrbniškimi pravicami.
Če želite informacije o največjem dovoljenem številu ciljev, ki jih je mogoče registrirati za posamezni seznam naslovov, glejte Funkcije upravljanja »Največje število dovoljenih ciljev, registriranih za imenik«.
Največje dovoljeno število osebnih seznamov naslovov in seznamov naslovov skupin uporabnikov, ki jih je mogoče shraniti v napravi, je odvisno od omejitve v podatkih o uporabniških nastavitvah. Glejte Funkcije upravljanja »Največje dovoljeno število uporabnikov, katerih podatke o nastavitvah je mogoče shraniti v napravi«.
8376-05H