Registriranje ciljev prek vmesnika Daljinski UI

Prek vmesnika Daljinski UI lahko registrirate cilje v imeniku. Prav tako lahko preverite registrirane podrobnosti in uredite imenik.
Navodila o deljenju seznama naslovov so na voljo v Deljenje seznama naslovov z določenimi uporabniki.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Address Book]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Registrirajte cilj.
Če želite več informacij o seznamih naslovov, glejte Registriranje prejemnikov v imeniku.
1
Kliknite seznam naslovov, na katerem želite registrirati cilj ([Personal Address List], sezname naslovov skupin uporabnikov, od [Address List 01] do [Address List 10] ali [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] je za izključno uporabo prijavljenega uporabnika in je na voljo samo, če je omogočeno upravljanje osebnega preverjanja pristnosti.
[Address List for Administrators] je na voljo samo skrbnikom, ki se prijavijo s skrbniškimi pravicami ali pravicami skrbnika naprave.
Če se odpre stran za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN in kliknite [OK].
Če želite cilj deliti z registrirano skupino uporabnikov, izberite registrirani seznam naslovov skupine uporabnikov.
Sezname naslovov skupin uporabnikov lahko tudi upravljate tako, da lahko cilje prek vmesnika Daljinski UI registrirajo/urejajo samo uporabniki s skrbniškimi pravicami. <Uporabi upor. skupinski imenik>
2
Kliknite [Register New Destination...].
3
Izberite tip prejemnika in kliknite [Set].
4
Registrirajte potrebne podatke in kliknite [OK].
Prikazani elementi se razlikujejo glede na vrsto cilja. Če želite več informacij o registriranju podatkov, glejte Registriranje prejemnikov v imeniku.
Registriranje ciljev kot skupino
Registriranje imena za seznam naslovov
Kliknite [Register Address List Name...] ali [Register/Change Address List Name...], vnesite ime in kliknite [OK].
Prav tako lahko nastavite, da se spremeni ime imenika skupine uporabnikov, ko se spremeni ime skupine uporabnikov. V vmesnik Daljinski UI se prijavite s skrbniškimi pravicami, pritisnite [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] in izberite potrditveno polje [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. Možnost [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] je na voljo samo, če je omogočeno upravljanje osebnega preverjanja pristnosti.
Preverjanje/urejanje podrobnosti o cilju
Če želite preveriti podrobnosti o cilju, lahko kliknete ikono [Type] ali ime cilja. Če želite urediti cilj, kliknite [Edit], spremenite registrirane podrobnosti in kliknite [OK].
Registriranje na seznamu naslovov skupine uporabnikov
Registriranje na gumbu za hitro izbiranje
8376-0EW