Vstop v način mirovanja

Način mirovanja zmanjša porabo energije z začasnim onemogočanjem nekaterih notranjih postopkov naprave. Napravo lahko preprosto preklopite v način mirovanja tako, da na nadzorni plošči pritisnete (Varčevanje energije). Ko je naprava v načinu mirovanja, se zaslon na dotik izklopi in zasveti  (Varčevanje energije). Nadzorna plošča
Pritisnite  (Varčevanje energije), če stroja dalj časa ne boste uporabljali, na primer čez noč.
Kot varnostni ukrep napravo preklopite v način mirovanja.
Naprava morda ne bo preklopila v način mirovanja, kar je odvisno od stanja delovanja in pogojev naprave.
Indikator obdelave/podatkov utripa ali sveti zeleno tudi, ko naprava preklopi v način pripravljenosti.
Izhod iz načina mirovanja
Naprava preklopi iz načina mirovanja, ko se izvede nekaj od tega:
če na nadzorni plošči pritisnete (Varčevanje energije)*1,
če so v podajalniku naloženi dokumenti,
če je podajalnik odprt,
če je papir naložen na večnamenski pladenj ali odstranjen z njega,*1
Če je pokrov naprave odprt/zaprt.*1
*1 Nekateri modeli naprave ne podpirajo te funkcije.
Če želite nastaviti čas avtomatskega mirovanja
Z nastavitvijo <Čas avtom. vklopa mirovanja> lahko napravo samodejno preklopite v način pripravljenosti. Če želite spremeniti časovno omejitev za preklop v samodejno mirovanje, upoštevajte spodnja navodila.
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>  <Čas avtom. vklopa mirovanja>  ali  za nastavitev količine časa, ki mora poteči, preden naprava samodejno preklopi v mirovanj  <OK>.
Z dnevom v tednu lahko nastavite časovni obseg za samodejni preklop v način pripravljenosti. <Tedenska čas. nast. samodejnega mirovanja>
Poraba energije v stanju mirovanja
Nastavite lahko količino energije, ki jo stroj porabi v načinu mirovanja. Upoštevajte spodnja navodila za nastavitev porabe energije v času mirovanja.
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>  nastavite <Poraba energije v stanju mirovanja> na <Nizko> ali <Visoko>.
8376-05E