<Nastavitve časa/energije>

Določite nastavitve za čas, porabo energije itd.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Nastavitev časa>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Čas lahko prilagodite v minutah.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitev časa>
00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Da
Da
Ne
Ne
Če spremenite čas s 23:59 na 00:00, datum ne bo spremenjen.

Nastavitve datuma/časa

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavitev trenutnega datuma in časa je zelo pomembna. Navodila za konfiguracijo nastavitev poiščite v Nastavitev datuma in ure.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve datuma/časa>
Nastavitev datuma in časa (12 mestna številka)
Ne
Ne
Da
Ne
<Časovni pas>: UTC-12:00 do UTC+00:00 do UTC+14:00
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Poletni čas>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zač. datum> (<Mesec>/<Dan>/<Čas> (0 do 23)),
<Kon.datum> (<Mesec>/<Dan>/<Čas> (0 do 23))
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Časovni format>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko, ali naj se čas prikaže v 24-urnem ali 12-urnem zapisu.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Časovni format>
<24-urni>, <12-urni>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Izberete lahko tudi avtomatsko sinhronizacijo datuma in časa s strežnikom v mreži z uporabo SNTP. Izbira nastavitev za SNTP

<Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Če to funkcijo nastavite na <Vklj.>, lahko zmanjšate čas, potreben za opravljanje operacij na zaslonu in optično branje izvirnikov po tem, ko je vklopite napravo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je ta funkcija omogočena
Energija v stanju pripravljenosti se porablja tudi, če je naprava izklopljena.
Ko napravo vklopite ali izklopite, se oglasi zvočni signal, če nastavite <Zvok za Način mirovanja> v <Druge nast. glasnosti> na <Vklj.>. (Vendar se naprava morda ne bo mogla hitro zagnati in se zvok ne bo oglasil, odvisno od stanja naprave.)
Tudi če je ta funkcija nastavljena na <Vklj.>, se naprava v naslednjih primerih ne zažene hitro:
Če je katera koli od spodnjih omrežnih nastavitev nastavljena na <Vklj.>
Wi-Fi
Ko vklopite glavno napajanje naprave po izklopu v katerem koli od spodnjih pogojev
Od hitrega zagona je minilo več kot 110 ur
Opravljanje postopkov
Opravila so zadržana
Takoj po uporabi telefonskih linij
Varnostno kopiranje podatkov
Dostop do naprave prek omrežja
Po določitvi nastavitev, ki zahtevajo ponovni zagon naprave
Prišlo je do napake
Uporaba načina Omejene funkcije
Po izklopu glavnega napajanja izvlečete napajalni kabel
V napravo so nameščene dodatne aplikacije, ki ne podpirajo hitrega zagona
Ko vklopite glavno napajanje naprave 20 sekund po izklopu
Ko vklopite glavno napajanje naprave osem ur po izklopu naprave
Ko vklopite glavno napajanje naprave po izklopu iz vmesnika Daljinski UI

<Čas avtomatske ponastavitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Določite lahko, v kolikšnem času ste odjavljeni, zaslon na dotik pa se samodejno vrne na privzeto nastavitev.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čas avtomatske ponastavitve>
0 min = izključeno, 10 do 50 sekund v korakih po 10 sekund, 1 do 2 do 9 minut v korakih po eno minuto
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če se uporablja prijava, naprava samodejno odjavi uporabnika, ko poteče čas samodejne ponastavitve.
Zaslon, ki se prikaže po samodejni ponastavitvi, se razlikuje glede na naslednje nastavitve.
Nastavitev 1: Nastavitve v [Visual Message Settings] (ko je [When to Display] nastavljeno na [After Logout/Auto Reset])
Če vizualno sporočilo ni nastavljeno ali ko zaprete prikaz vizualnih sporočil, se prikaže zaslon, ki je nastavljen pod Nastavitev 2.
Nastavitev 2: Nastavitve v <Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
Ko je nastavljeno <Privzeta funkcija>, se prikaže zaslon, naveden v <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi> (Nastavitev 3).
Ko je nastavljeno <Izbrana funkcija>, se prikaže funkcija, prikazana pred samodejno ponastavitvijo. (Navedene nastavitve in vnesene vrednosti za vse funkcije bodo izbrisane.) Vendar nastavitve <Izbrana funkcija> morda niso pravilno prikazane, zato se lahko prikaže zaslon, določen v <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>.
Nastavitev 3: Nastavitve v <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi>

<Omejitev Avto čas ponastavitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Če to funkcijo nastavite na <Vklj.>, splošni uporabniki ne morejo nastavljati <Čas avtomatske ponastavitve> in <Funkcija po avtomatski ponastavitvi>.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev Avto čas ponastavitve>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Funkcija po avtomatski ponastavitvi>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Določite lahko, ali naj se po zagonu samodejne ponastavitve prikaže privzeti zaslon, nastavljen za <Privzeti zaslon po zagonu/obnovitvi> v <Izbirne nastavitve>, ali prejšnji zaslon.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
<Privzeta funkcija>, <Izbrana funkcija>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je nastavljeno, da se po zagonu načina samodejne ponastavitve prikaže Vizualno sporočilo, se najprej prikaže prikaz vizualnih sporočil, ne glede na to nastavitev. Konfiguriranje funkcije Vizualno sporočilo

<Čas avto ugasnitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Če je omogočen samodejni izklop naprave, se naprava samodejno izklopi, če zaslona na dotik ne uporabljate nekaj časa po tem, ko je prešel v način pripravljenosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čas avto ugasnitve>
0 ur = izključeno, 1 do 4 do 8 ur v korakih po eno uro
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ta funkcija ni prikazana, če je nameščena plošča faksa. Če je prikazana, nastavite <Čas avto ugasnitve> na <0> in se obrnite na prodajalca ali servis.
Tudi pri upravljanju naprave z vmesnikom Daljinski UI se naprava samodejno izklopi, če zaslona na dotik nekaj časa ne uporabljate. Do napake lahko pride, če se naprava samodejno izklopi med uvažanjem. Pri uvozu podatkov nastavite <Čas avto ugasnitve> na <0>.
Do samodejnega izklopa morda ne pride, odvisno od pogojev uporabe naprave.

<Tedenska nastavitev časa avto ugasnitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas za samodejni izklop naprave za vsak dan v tednu posebej. Če uporabljate to funkcijo, vam ni treba vsak dan ročno izklopiti naprave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Tedenska nastavitev časa avto ugasnitve>
<Nedelja> do <Sobota>, 00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če sta nastavljena <Čas avto ugasnitve> in <Tedenska nastavitev časa avto ugasnitve>, ima prednost <Čas avto ugasnitve>.

<Čas avtom. vklopa mirovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas, ko naprava samodejno preklopi v način pripravljenosti, če je ne uporabljate.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čas avtom. vklopa mirovanja>
10 sek, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Za to nastavitev je priporočljivo uporabiti privzeto vrednost.

<Poraba energije v stanju mirovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko količino energije, ki jo stroj porabi v načinu mirovanja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Poraba energije v stanju mirovanja>
<Nizko>, <Visoko>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je naprava priključena na računalnik s kablom USB, morda ne bo mogla pravilno prejeti podatkov, kar je odvisno od časa preklopa v stanje spanja. Aktivirajte napravo iz stanja spanja in znova izvedite opravilo.
Raven porabe energije bo morda enaka kot pri nastavitvi <Visoko>, tudi če je izbrana nastavitev <Nizko>, kar je odvisno od stanja naprave.
Če je raven porabe energije nastavljena na <Nizko>, lahko pride do komunikacijskih težav, kar je odvisno od omrežnih programskih orodij, ki jih uporabljate. Temu se izognete tako, da pred uporabo naprave pritisnete tipko Varčevanje energije, da prekličete način mirovanja.

<Tedenska čas. nast. samodejnega mirovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas za avtomatski vstop stroja v način mirovanja za vsak dan v tednu posebej.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Tedenska čas. nast. samodejnega mirovanja>
<Nedelja> do <Sobota>, 00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če nastavite tako <Čas avtom. vklopa mirovanja> kot tudi <Tedenska čas. nast. samodejnega mirovanja>, ima nastavitev <Čas avtom. vklopa mirovanja> prednost.

<Nastavitve časa za Avtom. nast. gradacije>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Ob vnaprej nastavljeni uri lahko vsak dan samodejno izvedete samodejno nastavitev gradacije.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve časa za Avtom. nast. gradacije>
<Nedelja> do <Sobota>, 00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavitve časa izhoda iz načina mirovanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve> <Nastavitve časa/energije>
Nastavite lahko čas za preklop naprave iz stanja spanja.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve časa izhoda iz načina mirovanja>
00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8376-0H6