Izdelava knjižic (kopiranje knjižic)

Postavitev tiskanja lahko nastavite tako, da iz izpisov nastane knjižica, če jih prepognete na pol.
Papir
Za uporabo te funkcije obstajajo omejitve glede papirja. Upoštevajte naslednje. Če želite informacije o omejitvah glede papirja za posamezno možnost, glejte Tehnični podatki za strojno opremo.
Kopiranje knjižic morda ne bo na voljo, kar je odvisno od velikosti in vrste papirja.
Za vsebino in naslovnice je mogoče uporabiti omejeno izbiro papirja.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
Ko kopirate navpično dolg izvirnik, ga položite v pokončni usmerjenosti.
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Domov>
3
Pritisnite <Opcije> na zaslonu z osnovnimi nastavitvami kopiranja. Zaslon z osnovnimi nastavitvami kopiranja
4
Pritisnite <Brošura>.
5
Pritisnite <Skeniranje brošure>.
Ko kopirate knjižico z dvostranskimi izvirniki, pritisnite <2-stranski original> in po potrebi izberite <Knjiga> ali <Koledar>.
Ko kopirate izvirnik, ki je že v formatu knjižice, na primer izvirnik, natisnjen iz naprave z možnostjo kopiranja knjižice, pritisnite <Brez skenir. brošure>.
6
Nastavite velikost izvirnika in izhodno velikost.
Pritisnite <Sprem.> v možnosti <Velik. originala> in izberite velikost izvirnika. Če izberete <Avto>, se velikost knjižice samodejno izbere glede na velikost izvirnika.
Pritisnite <Sprem.> v možnosti <Velik. postav. broš.> in izberite velikost papirja za knjižico.
Če želite izdelati knjižico v isti velikosti tiskanja kot velikost izvirnika, izberite izhodno velikost sosednjih strani. Če v možnostih <Velik. originala> in <Velik. postav. broš.> določite enako velikost, se bo velikost tiskanja na knjižici samodejno zmanjšala.
7
Pritisnite <Naprej>.
8
<Dodajanje platnice>  Določite nastavitve platnice in pritisnite <OK>.
Izberite, ali želite izvirnik kopirati na sprednjo in zadnjo platnico.
Pritisnite <Sprem.> v možnosti <Velikost papirja> ter izberite velikost papirja za platnico in vir papirja.
Za platnico in vsebino uporabite papir iste velikosti.
Če za platnico uporabite težek papir, morda ne boste mogli tiskati, četudi ste možnost <Izpis> nastavili na <Vklj.>, kar je odvisno od debeline papirja. Za dodatne informacije glejte Razpoložljiv papir.
9
<Tip odpiranja>  Izberite vrsto odpiranja in pritisnite <OK>.
10
Pritisnite <OK>  <Zapri>.
11
Pritisnite  (Start).
Kopiranje se začne.
8376-06S