Dodajanje sponk v notranjo enoto za končno obdelavo

1
Odprite sprednji pokrov sortirke.
2
Izvlecite kartušo s sponkami.
Povlecite zeleni jeziček, da sprostite zapah, vložek rahlo dvignite navzgor in ga izvlecite naravnost iz naprave.
3
Odstranite prazen vložek s sponkami iz kartuše s sponkami.
Pridržite vložek s sponkami na mestu, kjer je oznaka puščice, in ga odstranite v smeri puščice.
4
Iz škatle vzemite nov vložek s sponkami.
5
Vstavite nov vložek s sponkami v kartušo s sponkami.
Vstavite ploščico, ki sega iz sprednjega dela vložka s sponkami v kartušo s sponkami in spustite vložek s sponkami, da ga namestite v kartušo s sponkami.
6
Pridržite zelen zavihek na kartuši s sponkami in potisnite kartušo do skrajnega položaja.
7
Zaprite sprednji pokrov enote za končno obdelavo.
Morda se bo samodejno izvedlo suho spenjanje, da naprava izvede premostitev sponk.
8376-01J