Vzdrževanje glavne enote

To poglavje opisuje vzdrževanje in upravljanje naprave, kot sta redno čiščenje in zamenjava potrošnega materiala. Opisuje tudi vzdrževanje, ki ga ponuja Canon. Za informacije o previdnostnih ukrepih med vzdrževanjem glejte »Pomembni varnostni napotki« v razdelku Kako začnete in Rokovanje z dodatno opremo.

Osnovno čiščenje

Zamenjava potrošnega materiala

8376-016