Polaganje izvirnikov in nalaganje papirja

V tem razdelku je opisano, kako položite izvirnike, ki jih želite optično pregledati, in kako naložite papir za tiskanje. V tem razdelku najdete informacije o tem, kako določite velikost in vrsto papirja za naloženi papir.

Polaganje izvirnikov

V tem poglavju je opisano, kako naložite izvirnike na kopirno steklo in v podajalnik.

Nalaganje papirja

V tem poglavju so navodila za vstavljanje papirja v kaseto in v večnamenski podstavek.

Določanje velikosti in vrste papirja

V tem poglavju najdete navodila za določitev velikosti in vrste papirja, naloženega v izvoru papirja.
Konfiguracija naprave z več izhodnih poti
Med tiskanjem lahko določite cilj izhodne poti za vsako funkcijo. Določanje pladnja za odlaganje predhodno potiskanega papirja
8376-00K