Določanje pladnja za odlaganje predhodno potiskanega papirja

Določite lahko, na kateri pladenj do odložen predhodno potiskan papir. Če določite izhodni pladenj za vsako funkcijo, lahko skrajšate čas, ki je potreben za iskanje izhodnega pladnja. Določite lahko tudi prioriteto izhodnega pladnja, ko je za isto funkcijo določenih več izhodnih pladnjev.<Output Tray Settings>
Ta nastavitev je na voljo le, če ima vaša naprava več izhodnih pladnjev.

Razpoložljive funkcije po konfiguraciji naprave in izhodnem pladnju

Konfiguracija naprave
Razpoložljive funkcije po izhodnem pladnju in privzeti prioriteti
Lokacija pladnja
Inner 2way Tray-M
<Podst. A>
1 Kopiranje, 1 Dostop do shranjenih datotek, 1 Tiskalnik, 2 Sprejem, 2 Drugo, 2 Faks
<Podst. B>
2 Kopiranje, 2 Dostop do shranjenih datotek, 2 Tiskalnik, 1 Sprejem, 1 Drugo, 1 Faks
Inner 2way Tray-M in Copy Tray-T
<Podst. A>
1 Kopiranje, 1 Dostop do shranjenih datotek, 1 Tiskalnik, Sprejem, Drugo, Faks
<Podst. B>
2 Kopiranje, 2 Dostop do shranjenih datotek, 2 Tiskalnik, Sprejem, Drugo, Faks
<Podst. C>
Kopiranje, Dostop do shranjenih datotek, Tiskalnik, 1 Sprejem, 1 Drugo, 1 Faks
Inner Finisher-L
<Podst. A>
1 Kopiranje, 1 Dostop do shranjenih datotek, 1 Tiskalnik, 2 Sprejem, 2 Drugo, 2 Faks
<Podst. B>
2 Kopiranje, 2 Dostop do shranjenih datotek, 2 Tiskalnik, 1 Sprejem, 1 Drugo, 1 Faks
Inner Finisher-L in Copy Tray-T
<Podst. A>
1 Kopiranje, 1 Dostop do shranjenih datotek, 1 Tiskalnik, Sprejem, Drugo, Faks
<Podst. B>
2 Kopiranje, 2 Dostop do shranjenih datotek, 2 Tiskalnik, Sprejem, Drugo, Faks
<Podst. C>
Kopiranje, Dostop do shranjenih datotek, Tiskalnik, 1 Sprejem, 1 Drugo, 1 Faks
Če določen podstavek doseže omejitev odlaganja, stroj avtomatsko začne uporabljati drug podstavek, ki je določen za uporabo z isto funkcijo. Vendar priporočamo, da določite samo en podstavek za Faks/I-Faks dokumente in tako preprečite, da bi se izgubili.
Prioritetno zaporedje izhodnih pladnjev je odvisno od zaporedja izbranih podstavkov za odlaganje. Prioriteta je označena kot "1," "2" in "3".
Pri tiskanju poročil izberite <Drugo>.
Funkcija faksiranja je prikazana za konfiguracijo naprave z nameščeno ploščo faksa.
Papir morda ne bo odložen na izhodni pladenj, določen s to nastavitvijo, odvisno od uporabljenega papirja in nastavljenih funkcij končne obdelave.
Velikosti papirja, ki jih je mogoče odložiti na posamezen izhodni pladenj, se razlikujejo glede na konfiguracijo naprave. Za podrobnosti glejte Izbirna oprema.
Če je v nastavitvi izhodnega pladnja izbran izhodni pladenj, ki ne podpira odlaganja s premikom, kopije ne bodo poslane v izhodni pladenj glede na nastavitve, če je možnost <Odlag. s premikom> omogočena. Za rešitev te težave izvedite enega od spodnjih postopkov.
Onemogočite <Odlag. s premikom hkrati> v nastavitvah samodejnega sortiranja. <Avto sortiranje>
V nastavitvah izhodnega pladnja izberite izhodni pladenj, ki podpira odlaganje s premikom.
Ročno onemogočite <Zbiranje> pred izvedbo opravila.
Če je funkcija <Uporabi izbirni odlagalni podstavek> nastavljena na <Izklj.>, izbirnega izhodnega pladnja ni mogoče izbrati za izhodni pladenj. <Uporabi izbirni odlagalni podstavek>
8376-015