Zastoji papirja v glavni enoti

Preverite mesto zastoja papirja na zaslonu in upoštevajte spodnja navodila, da odstranite papir.
Pred nadaljevanjem potrdite to
Pred začetkom postopka odstranjevanja zagozdenega papirja preverite, ali so pokrovi, kasete za papir naprave in dodatna oprema zaprti.
1
Odprite desni pokrov glavne enote.
2
Preverite, ali se je papir zagozdil v izhodnem pladnju glavne enote.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
3
Preverite, ali se je papir zagozdil v izhodnem območju ali obračalni enoti.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
4
Preverite, ali se je papir zagozdil v fiksirnem sklopu.
Odprite zgornji pokrov fiksirnega sklopa.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Če papirja ne morete odstraniti prek vrhnje strani fiksirnega sklopa, ga previdno izvlecite prek spodnje strani sklopa.
Zgornji pokrov fiksirnega sklopa vrnite v prvotni položaj.
5
Preverite, ali se je papir zagozdil v izhodnem območju ob strani desnega pokrova glavne enote.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
6
Preverite, ali se je papir zagozdil v enoti za obojestransko tiskanje.
Dvignite ročico v smeri in odprite enoto za obojestransko tiskanje v smeri .
Če se je papir zagozdil v zgornjem delu enote za obojestransko tiskanje, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Enoto za obojestransko tiskanje vrnite v prvotni položaj.
Če se je papir zagozdil v spodnjem delu enote za obojestransko tiskanje, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
7
Preverite, ali se je papir zagozdil v bližini kasete za papir 1.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
8
Previdno zaprite desna vrata glavne enote tako, da se zaskočijo na mestu.
Upoštevajte nadaljnja navodila na zaslonu za nadaljevanje nemotenega delovanja ali odstranitev dodatnih zastojev papirja.
8376-01Y