Odpravljanje zastojev papirja

Če se papir zagozdi, se na zaslonu prikažejo sporočilo, mesto zastoja papirja in postopek za odpravljanje zagozdenega papirja. Če ne znate odpraviti zastoja papirja z ogledom navodil na zaslonu, si oglejte Mesta zastojev papirja, da odstranite zagozden papir. Informacije o opozorilih pri odstranjevanju zagozdenega papirja najdete v poglavju »Pomembni varnostni napotki« v priročnikih Kako začnete in Izbirna oprema.
Zagozdenega papirja ne vlecite iz naprave na silo. Če papir odstranite na silo, lahko poškodujete napravo.
Če ne morete odstraniti papirja, se obrnite na prodajalca ali servis.
Ko ste odstranili zagozden papir, takoj izvlecite roke iz naprave in izbirne opreme, da se obleka in roke ne ujamejo v valje.
Opozorila pri odpravljanju zagozdenja papirja
Ko odpravljate zagozdenje papirja, ne izklopite naprave. Ko izklopite napravo, so podatki za tiskanje izbrisani.
Pri sprejemanju faksa bodite še posebno previdni.
Ko se papir strga, odstranite ves papir, da ne ostanejo nobeni koščki.
Kopije in natisi so med odstranjevanjem zagozdenega papirja lahko odloženi v dodatno opremo. Bodite previdni pri uporabi nameščene dodatne opreme.

Če se papir pogosto zagozdi

Mesta zastojev papirja

Za informacije o mestih zastoja papirja in načinu odstranjevanja zagozdenega papirja si oglejte spodnji diagram in reference.
Notranja enota za končno obdelavo Zastoji papirja v notranji enoti za končno obdelavo
Papir se morda dejansko ni zagozdil na mestu, ki ga preverite. Tudi v takem primeru upoštevajte navodila na zaslonu, da preverite vsa mesta.
Zaslon, ki prikazuje, da se je papir zagozdil, se prikazuje toliko časa, dokler ne odstranite zagozdenega papirja.
Če pritisnete <Zapri> na zaslonu, na katerem je prikazano, da se je zagozdil papir, boste morda lahko nadaljevali postopke in določili nastavitve, ne da bi orali takoj odstraniti zagozden papir.
Papirja ne odstranite z mesta, ki ni prikazano za zaslonu z mestom zastoja papirja. S tem lahko povzročite zastoje papirja na drugih mestih ali manjkajoče strani v odloženih dokumentih.
8376-01W