Zagozditev sponke v notranji enoti za končno obdelavo

1
Preverite, ali se je papir zagozdil v izhodnem pladnju enote za končno obdelavo.
Če se je papir zagozdil, ga previdno izvlecite v smeri puščice.
Če uporabljate način spenjalnika, ne odstranite trenutnega svežnja natisov z izhodnega pladnja, dokler ta ne bo spet. Ko odstranite zagozden papir, bodo nadaljnji natisi dodani v trenutni sveženj.
2
Odprite sprednji pokrov sortirke.
3
Izvlecite kartušo s sponkami.
Zeleni zavihek na kartuši s sponkami povlecite navzdol, da sprostite zapah, rahlo dvignite kartušo in jo izvlecite naravnost iz naprave.
4
Odstranite zagozdene sponke iz kartuše.
Dvignite gumb na kartuši s sponkami.
Odstranite vse zagozdene in vidne sponke.
Gumb na kartuši s sponkami vrnite v prvotni položaj.
5
Pridržite zelen zavihek na kartuši s sponkami in potisnite kartušo do skrajnega položaja.
6
Zaprite sprednji pokrov enote za končno obdelavo.
Morda se bo samodejno izvedlo suho spenjanje, da naprava izvede premostitev sponk.
8376-024