Odstranjevanje zagozdenih sponk

Če se zagozdi sponka, se na zaslonu prikažejo sporočilo, mesto zastoja sponke in postopek za odpravljanje zagozdene sponke. Preverite mesto zagozdene sponke na zaslonu in odstranite zagozdeno sponko tako, da upoštevate navodila, opisana v navodilih spodaj. Informacije o opozorilih pri odstranjevanju zagozdenih sponk najdete v poglavju »Pomembni varnostni napotki« v priročniku Kako začnete.
Kopije in natisi so med odstranjevanjem zagozdenih sponk lahko odloženi v dodatno opremo. Bodite previdni pri uporabi nameščene dodatne opreme.
Pred nadaljevanjem potrdite to
Pred začetkom postopka odstranjevanja zagozdenih sponk preverite, ali so pokrovi, kasete za papir naprave in dodatna oprema zaprti.
8376-023