Zaslon z osnovnimi nastavitvami faksa

Če pritisnete <Faks> (Zaslon <Domov>), se prikaže zaslon z osnovnimi funkcijami faksiranja.

Prejemnik

Prikaže ime izbranega prejemnika, številko faksa in število ciljev.

<Podrob.>

Omogoča preverjanje podrobnosti o prejemniku, prikazanem v razdelku .

<Izbris prej.>

Omogoča brisanje cilja, prikazanega v razdelku .

<Tonsko>

Če ta gumb pritisnete ob vnašanju prejemnika, se vstavi znak »T« (ton). Tudi če uporabljate pulzno klicanje, se številke, ki sledijo »T«, pošljejo s tonskim klicanjem. Ta gumb pritisnite, ko uporabljate sprejem podatkov o faksu.

<Hitro izbiranje>

Omogoča izbiro prejemnika faksa z gumbi za hitro izbiranje.

<Imenik>

Omogoča izbiro prejemnika faksa, shranjenega v imeniku.

<S slušalko>

Pritisnite za ročno faksiranje dokumenta. Ročno pošiljanje faksov (ročno pošiljanje)

<Direkt. odd.>

Pritisnite, da pred optičnim branjem izvirnikov preverite povezavo s prejemnikovo napravo za faksiranje. Preverjanje povezave s prejemnikom pred pošiljanjem (neposredno pošiljanje)

<Opcije>

Prikazuje vse gumbe za nastavitev funkcij. Zaradi priročnosti lahko v razdelku prikažete pogosto uporabljene gumbe za nastavitev funkcij.

Gumbi za nastavitev funkcij

Prikazuje najpogosteje uporabljene gumbe v razdelku <Opcije>. Stanje nastavitev je prikazano na gumbih. Pritisnete lahko tudi , da spremenite, kateri gumbi so prikazani.
Če gumb za funkcijo, ki jo želite uporabiti, ni prikazan, pritisnite <Opcije> in izberite želeni gumb. Osnovni postopki za pošiljanje faksov

Stanje trenutne nastavitve in gumbi za nastavitve

Prikazuje stanje nastavitev, kot je ločljivost. Za pravilno optično branje potrdite nastavitve. Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite želeni gumb. Osnovni postopki za pošiljanje faksov

<Nastavitve Priljubljeno>

Tukaj lahko vnaprej registrirate pogosto uporabljane nastavitve optičnega branja in jih preprosto prikličete, ko jih potrebujete. Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij

Pritisnite to ikono, da trenutne nastavitve registrirate v možnosti <Nastavitve Priljubljeno> razdelka  in spremenite gumb, prikazan v .
Registriranje kombinacije pogosto uporabljenih funkcij
Prilagajanje zaslona z osnovnimi funkcijami

<Prejšnje nastavitve>

Pritisnite, da prikličete predhodno izbrane nastavitve. Priklic prej uporabljanih nastavitev za pošiljanje (prejšnje nastavitve)

<R>

Pritisnite za uporabo tipke R. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
Izberete lahko, ali želite skriti imenik in gumbe za hitro izbiranje, da tako omejite uporabo imenika. <Omejitev uporabe imenika>
Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati v kombinaciji druge z drugo. Gumbi, ki jih ni mogoče izbrati, so prikazani svetlo sivo.
Skupno število izbranih prejemnikov je prikazano na vrhu zaslona.
8376-077