Uporaba oddaljenih faksov

Tudi če imate večnamenski tiskalnik, ki ne omogoča faksiranja, lahko s tem tiskalnikom pošiljate in prejemate fakse prek drugega večnamenskega tiskalnika z možnostjo faksiranja, če sta oba tiskalnika v istem omrežju. V tem primeru lahko tiskalnik z možnostjo faksiranja in tistega brez možnosti faksiranja obravnavamo kot strežniško in odjemalsko napravo. Skupna raba možnosti faksiranja in komunikacijskih linij zniža vstopne stroške in omogoča učinkovito uporabo funkcij faksiranja.
Pred uporabo oddaljenega faksa
Pred uporabo morate izbrati nastavitve, da je mogoče napravo uporabljati kot strežniško ali odjemalsko napravo.
Nastavitve za strežniške naprave <Oddaja> <Nastavitve daljinskega faksa>
Nastavitve za odjemalske naprave <Oddaja> <Nastavitve ODD Daljinskega faksa>
Če želite uporabljati to funkcijo:
Pred uporabo morate namestiti dodatno programsko opremo. Sistemske možnosti
Oddajanje faksa
Faks lahko z odjemalsko napravo pošljete enako kot običajen faks. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
Prejemanje faksa
Faksi, ki jih prejme strežniška naprava, se pretvorijo v i-fakse in posredujejo odjemalski napravi. Izbrati morate nastavitve strežniške naprave, da bo i-fakse posredovala odjemalski napravi, in nastavitve odjemalske naprave, da bo prejemala i-fakse.
Nastavitve za strežniške naprave <Nastavitve posredovanja>
Nastavitve za odjemalske naprave Nastavitev komunikacije po e-pošti/I-faksu
Če je prikazan zaslon za vnos ID-ja oddelka in gesla, vnesite ID in geslo, registrirana v strežniški napravi.
Informacije o pošiljatelju faksa, poslanega iz odjemalske naprave, se natisnejo v skladu z nastavitvijo strežniške naprave. <ID pošiljatelja>
8376-089