<Oddaja>

Določite nastavitve za funkcijo pošiljanja.
Element, označen z zvezdico (*)
Prikazan je le, če je v vaši napravi na voljo funkcija faksiranja.

<Izdelava poročila>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>
Ta možnost natisne seznam podatkov o registraciji za nastavitve pošiljanja/sprejemanja in nastavitve faksa.

<Skupne nastavitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>
Določite nastavitve, skupne za funkcijo pošiljanja.

<Nastavitve E-pošte/I-Faksa>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>
Določite nastavitev za pošiljanje e-pošte/I-faksov.

<Faks nastavitve> *

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>
Določite nastavitve za pošiljanje faksov.
8376-0K1