Pošiljanje e-poštnega obvestila, ko pride do napake

Na vnaprej določeni e-poštni naslov lahko pošljete obvestilo, ko je treba zamenjati toner, ko je treba odstraniti zagozdeni papir ali drugo.

Določanje cilja in informacij, ki jih želite poslati

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...].
4
Po potrebi določite nastavitve.
[Destination to Notify]
Vnesite e-poštni naslov.
[Notify When]
Izberite informacije, ki jih želite poslati.
Registrirate lahko do pet ciljev.
5
Kliknite [OK].
Rezultat pošiljanja e-poštnega obvestila je mogoče preveriti v razdelku [Status Monitor/Cancel] v [Job Log].
To nastavitev je mogoče določiti samo s skrbniškimi pravicami.
To nastavitev je mogoče uvoziti v napravo/izvoziti iz naprave iste serije. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
8376-0FJ