Upravljanje naprave

Zaradi zmanjšanja raznih tveganj, povezanih z uporabo te naprave, kot odtekanje osebnih podatkov ali nepooblaščena uporaba naprave tretjih oseb, je treba ves čas izvajati učinkovite varnostne ukrepe. Če želite zagotoviti varno uporabo naprave, določite skrbnika za upravljanje pomembnih nastavitev, kot so upravljanje uporabnikov in varnostne nastavitve.

Konfiguracija osnovnega sistema za upravljanje

Omejevanje tveganj zaradi malomarnosti, napak v delovanju in napačne uporabe

Zagotavljanje učinkovitega upravljanja

Upravljanje konfiguracije sistema in nastavitev

Drugo

8376-0C0