Registriranje skupin uporabnikov

Registrirajte skupine uporabnikov. Sezname naslovov skupin uporabnikov je mogoče deliti z registriranimi skupinami uporabnikov.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Kliknite [Add Group (Local Device Users)...] ali [Add Group (Other Users)...].
Če je nastavljeno preverjanje pristnosti strežnika, izberite [Add Group (Other Users)...].
Dodajanje skupin v lokalni napravi
Dodajanje skupin v strežniku za preverjanje pristnosti
8376-0EY