Konfiguriranje uporabniških nastavitev za univerzalno tiskanje

Te nastavitve konfigurirajte, če želite upravljati uporabnike s preverjeno pristnostjo in z njimi povezana opravila univerzalnega tiskanja. Univerzalno tiskanje lahko uporabljate tudi brez konfiguracije teh nastavitev.

Nastavi uporabnik

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
V [Information for Universal Print] vnesite [User Name for Universal Print:].
V polje [User Name for Universal Print:] vnesite e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki se uporablja v računu Microsoft 365.

Nastavi skrbnik

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite [Edit...] za uporabnika, za katerega želite prilagoditi nastavitve.
Če uporabnik univerzalnega tiskanja ni registriran
Kliknite [Add User] in registrirajte podatke o uporabniku. Pri registraciji podatkov o uporabniku v možnost [Information for Universal Print] vnesite [User Name for Universal Print:].
5
V [Information for Universal Print] vnesite [User Name for Universal Print:].
V polje [User Name for Universal Print:] vnesite e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki se uporablja v računu Microsoft 365.
6
Kliknite [Update].

Nastavi skrbnik z datoteko CSV

Uporabnike s preverjeno pristnostjo lahko z računom Microsoft 365 povežete tako, da uredite datoteko CSV.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Kliknite [Start Exporting].
Če ni informacij o uporabnikih, ki bi bili povezani z računom Microsoft 365, nastavitev ne morete prilagoditi z datoteko CSV. Kliknite [Add Association...], dodajte povezanega uporabnika in kliknite [Start Exporting].
5
Urejanje izvožene datoteke CSV
Ime registriranega uporabnika vnesite v polje »mcp_uid«.
V polje »azureaccount_name« vnesite e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki se uporablja v računu Microsoft 365.
6
Kliknite [Import...] in navedite datoteko, ki ste jo uredili v 5. koraku.
7
Kliknite [Start Importing].
Če je način preverjanja pristnosti nastavljen na [Picture Login] in možnost [User Registration Method:] na [Register Automatically When Job Is Received], so kot podatki o uporabnikih za opravilo, ki ga izvede račun Microsoft 365 »uporabnik1@primer.com«, registrirani ti podatki.
Nastavitve, registrirane v zbirki podatkov o uporabnikih
Uporabniško ime: uporabnik1@primer.com
Nastavitve univerzalnega tiskanja
Uporabniško ime: uporabnik1
Račun Microsoft 365: primer.com
Podatki, prikazani na zaslonu za prijavo s sliko
user1
primer.com
Če možnost <Omogoči uporabo @ v uporabniškem imenu> nastavite na <Da>, lahko niz »user1@example.com« registrirate kot uporabniško ime. <Omogoči uporabo @ v uporabniškem imenu>
Ko tiskate, za prijavo na nadzorni plošči izberite »uporabnik1@primer.com«  izberite <Izpis> začnite s tiskanjem.
8376-08X