Pošiljanje/shranjevanje izvirnikov različnih velikosti skupaj (izvirniki različnih velikosti)

V podajalnik lahko vstavite izvirnike različnih velikosti in jih optično preberete hkrati. Tako vam ni treba vstaviti vsakega izvirnika posebej.
Kombinacija velikosti izvirnikov, ki jih lahko optično preberete, je omejena. Z optičnim branjem z neustrezno kombinacijo lahko poškodujete izvirnike ali povzročite zastoje papirja. Tehnični podatki za strojno opremo
Izvirnikov z različno težo ali vrstami papirja ne vstavljajte hkrati. S tem lahko poškodujete izvirnike ali povzročite zagozdenje papirja.
1
Izvirnike naložite v podajalnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Skeniranje in oddaja>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami optičnega branja izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja. Osnovni postopki za optično branje originalov
5
Pritisnite <Opcije>  <Originali razl. velik.>.
6
Pritisnite <Zapri>.
7
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje/shranjevanje se začne.
8376-099