<Zunanji vmesnik>

Določite nastavitve za zunanje vmesnike.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<USB nastavitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>
Določite nastavitve povezave USB.
<Uporabi kot USB napravo>
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <USB nastavitve>
Nastavite lahko, ali boste napravo uporabljali kot napravo USB.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi kot USB napravo>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je to nastavljeno na <Ne>, tiskanja in optičnega branja iz računalnika, povezanega prek kabla USB, ni mogoče izvesti.
<Uporabi AddOn gonilnik za USB vhodno napravo>
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <USB nastavitve>
Nastavite lahko, ali želite za povezave USB vhodne naprave uporabljati dodatni gonilnik.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi AddOn gonilnik za USB vhodno napravo>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Glede na vrsto dodatne aplikacije, ki uporablja napravo, kot je tipkovnica ali čitalnik kartic, boste morda morali to nastaviti na <Da>. Če želite preveriti, ali morate to nastaviti na <Da>, glejte priročnik za dodatno aplikacijo, ki jo uporabljate, ali se obrnite na prodajalca ali servis.
<Uporabi AddOn gonilnik za USB napr. za shranjevanje>
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <USB nastavitve>
Nastavite lahko, ali želite za zunanji pomnilnik USB uporabljati dodatni gonilnik.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi AddOn gonilnik za USB napr. za shranjevanje>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Glede na vrsto dodatne aplikacije, ki uporablja zunanjo pomnilniško napravo USB, boste morda morali to nastaviti na <Da>. Če želite preveriti, ali morate to nastaviti na <Da>, glejte priročnik za dodatno aplikacijo, ki jo uporabljate, ali se obrnite na prodajalca ali servis.
<Uporabi USB pomnilniško napravo>
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <USB nastavitve>
Nastavite lahko, ali želite dovoliti uporabo zunanjih pomnilniških naprav USB.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi USB pomnilniško napravo>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev samodejne namestitve gonilnika tiskalnika>
 (Nastavit./Registr.)  <Izbirne nastavitve>  <Zunanji vmesnik>  <USB nastavitve>
Tako lahko preprečite namestitev novega gonilnika tiskalnika pri preklopu naprav, ko je prek USB-ja priključenih več naprav.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Omejitev samodejne namestitve gonilnika tiskalnika>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
To nastavite na <Izklj.>, če je priključenih več naprav.
8376-0HW