Nastavitve/Registracija

Napravo lahko nastavite na podlagi svojega okolja in zahtev tako, da konfigurirate nastavitve, opisane v tem poglavju. Za začetek konfiguracije pritisnite  (Nastavit./Registr.).
V tem poglavju je opisano, kaj lahko konfigurirate s posameznim elementom v meniju z nastavitvami Nastavitve/Registracija. Razpoložljivi elementi se razlikujejo glede na dovoljenja uporabnika ob prijavi in uporabljenih naprav.
Nastavitve zvoka (Prilagoditev glasnosti) se prikaže, ko pritisnete <Nastavitve glasnosti>.
Nekatere nastavitve morda niso prikazane, odvisno od konfiguracije izbirne opreme, nameščene na napravi.
Nekatere spremembe ne bodo vidne takoj, odvisno od nastavitev. V tem primeru morate narediti nekaj od tega.
Pritisnite <Da> na zaslonu, da bi potrdili, ali želite spremeniti nastavitve.
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Upor. sprem .nast.>.
Znova zaženite napravo.
Elementi, ki jih lahko nastavijo skrbniki, se razlikujejo od tistih, ki so na voljo za splošne uporabnike. Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo tudi glede na omejitve funkcij, ki jih uporabijo uporabniki s skrbniškimi dovoljenji.

Seznami nastavitev

Elementi in vrednosti so zapisane pod Opis nastavitve. Tovarniško privzete nastavitve so napisane s krepko rdečimi črkami.
»DeviceAdmin« in »NetworkAdmin«
Elementa »DeviceAdmin« in »NetworkAdmin« sta napisana za vsak element v tabeli Nastavitve/Registracija. Če je za napravo določena skrbniška vloga, lahko uporabniki s pravicami Administrator spremenijo vse nastavitve, splošni uporabniki pa so omejeni in lahko spremenijo le nekatere nastavitve. Uporabniki s pravicami DeviceAdmin ali NetworkAdmin lahko določene nastavitve spremenijo, čeprav so te nastavitve omejene. Za te nastavitve »Da« ali »Ne« označuje, ali se nastavitve s pravicami DeviceAdmin in NetworkAdmin lahko spremenijo.
»Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)«
Element »Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)« je napisan za vsak element v tabeli Nastavitve/Registracija. »Da« ali »Ne« označuje, ali se nastavitve lahko/ne morejo spremeniti v vmesniku Daljinski UI.
Funkcija Uvozi vse
Element »Funkcija Uvozi vse« je napisan v tabeli Nastavitve/Registracija. Glede na to, ali lahko možnosti nastavitev paketno uvozite, se prikaže »A«, »B«, »C« ali »Ne«.
Pomeb oznak A, B in C
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
V tem razdelku je navedeno, kateri elementi Nastavitve/Registracija ustrezajo katerim elementom funkcije paketnega izvoza vmesnika Daljinski UI. »-« je prikazano za elemente, ki niso uvoženi/izvoženi. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
Elementi, ki so na voljo za paketni izvoz iz Daljinskega UI

<Osebne nastavitve> in <Nastavitve naprave>

Ko je omogočeno preverjanje pristnosti uporabnika (Managing Users (Upravljanje uporabnikov)), se na zaslonu prikažeta <Osebne nastavitve> in <Nastavitve naprave>, ko se prijavite s skrbniškimi pravicami tako, da pritisnete  (Nastavit./Registr.). Če izberete <Osebne nastavitve> in spremenite elemente, ki jih je mogoče prilagoditi, se nastavitve registrirajo kot osebne nastavitve za uporabnika, ki je prijavljen v napravo (Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi). Če izberete <Nastavitve naprave>, se nastavitve registrirajo kot nastavitve naprave. Če se prijavite kot uporabnik brez skrbniških pravic, enako kot pri izbiri <Osebne nastavitve>, in če spremenite nastavitve, ki jih je mogoče prilagoditi, so nastavitve registrirane kot osebne nastavitve in se ne registrirajo kot nastavitve naprave.
8376-0UE