Volume Settings (Nastavitve glasnosti)

Določite nastavitve za tone, ki jih predvaja naprava, kot so ton za pošiljanje ali prejemanje faksa in potrditveni toni za obveščanje o stanju.
Za podrobne informacije o nastavitvah glejte Nastavitev zvokov.
Element za nastavitve zvoka (nastavitev glasnosti) se prikaže, ko pritisnete <Nastavitve glasnosti>.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

Nastavitve za naprave s funkcijo faksiranja

Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Glasnost alarma>
od 0 do 1 do 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Glasnost linije>
od 0 do 1 do 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Glasnost dohod. zvonjenja>
od 0 do 1 do 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Vhodno faks zvonenje>
<Vklj.>, <Izklj.>
Da
Da
Da
C
-Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Vklj.>: Število zvonjenj: od 1 do 2 do 99
<Druge nast. glasnosti>
<Ton ob vpisu>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Ton ob nevelj. vnosu>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Alarm za obnovo zaloge>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Ton Pozabljeni original>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Ton ob napaki>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Ton-izvršeno opravilo>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Zvok za Način mirovanja>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Zvok ob prijavi>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Ton za zamenj. neprazne kart.>: <Vklj.>, <Izklj.>
<Ton Konec SPR/ODD iz sp.>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Ton Nap. SPR/ODD iz spom.>: <Vklj.>,<Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

Nastavitve za naprave brez funkcije faksiranja

Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve glasnosti>
<Ton ob vpisu>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Ton ob nevelj. vnosu>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Alarm za obnovo zaloge>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Ton Pozabljeni original>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Ton ob napaki>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Ton-izvršeno opravilo>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Zvok za Način mirovanja>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Zvok ob prijavi>: <Vklj.>,<Izklj.>
<Ton za zamenj. neprazne kart.>: <Vklj.>,<Izklj.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
8376-0LK