Nastavitev datuma in ure

Prilagodite datum in čas v napravi. Te nastavitve je treba pravilno konfigurirati, ker se datum in ura uporabljata v primerih, kot je samodejno pošiljanje faksov ob določeni uri.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve časa/energije>  <Nastavitve datuma/časa>.
3
Vnesite datum/uro.
 <Časovni pas>
Izberite časovni pas za svoje območje.
Če želite spremeniti časovni pas, pritisnite <Set> in ga spremenite.
UTC je kratica za angleški izraz »Universal Coordinated Time« (koordinirani univerzalni čas). Standard (časovni pas) za vsako državo se določi na podlagi UTC. Natančna izbira časovnega pasu je nujna za internetno komunikacijo.
 <Poletni čas>
Če želite nastaviti zimski čas, pritisnite <Da> in nastavite datum/uro za <Zač. datum> in <Kon.datum>. Če želite nastaviti datum, izberite dan v tednu in teden v mesecu.
Če je nastavljen zimski čas, lahko uro pomaknete naprej za eno uro glede na časovni pas ali uro za določeno poletno obdobje.
 Datum in ura
Vnesite 4 števke za leto, 4 števke za mesec in dan ter 4 števke za uro na enak način, kot je na zaslonu prikazana trenutna ura.
Vrstni red datuma in ure se lahko razlikuje glede na državo/regijo.
Uro vnesite v 24-urnem zapisu.
Če se zmotite, pritisnite  (Počisti) in znova vnesite podatke od leta naprej.
4
Pritisnite <OK>.
Če ste spremenili nastavitev za <Časovni pas> ali <Poletni čas>, morate napravo znova zagnati tako, da jo izklopite. Pritisnite stikalo za vklop/izklop, da izklopite napravo (Izklop naprave). Ko od izklopa zaslona s senzorji in indikatorjev preteče 10 sekund ali več, znova vklopite napravo (Vklop naprave).
8376-038