Izklop naprave

V tem poglavju je opisano, kako izklopite napravo.
Pred izklopom preverite stanje delovanja naprave.
Naprava ob zaustavitvi izpelje postopek za zaščito pomnilnika. Napravo lahko med aktivnim postopkom izklopite, vendar lahko pride do takšnih težav, zaradi katerih lahko pride do izgube ali poškodbe podatkov.
Ne izklapljajte naprave, medtem ko uporabljate funkcijo faksa/I-faksa. Ko je naprava izklopljena, dokumentov za I-faksiranje ali faksiranje ni mogoče pošiljati ali sprejemati.
Če napravo izključite med potekom optičnega branja ali tiskanja, lahko to povzroči zastoj papirja.
Odklapljanje napajalnega kabla
Izklop lahko traja nekaj časa. Ne odklapljajte napajalnega kabla, dokler se ne izklopijo zaslon na dotik in indikatorji.
Če napajalni kabel odklopite, preden se naprava zaustavi, lahko pride do okvare.
Napravo lahko izklopite v vmesniku Oddaljeni UI. Izklop/vnovični zagon naprave
1
Odprite pokrov stikala napajanja in potisnite stikalo napajanja proti »«.
2
Zaprite pokrov napajalnega stikala.
Če želite znova zagnati napravo, po izklopu sistema počakajte najmanj 10 sekund in nato znova vklopite napravo. Če je omogočena možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>, počakajte vsaj 20 sekund, preden znova zaženete napravo. <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>
8376-00J