Nastavitve linije za faks

Če želite uporabljati faks, registrirajte številko faksa in ime podjetja ali oddelka, ki bo prikazano/natisnjeno na faksu prejemnika, ko pošljete faks. Nastavite tudi vrsto komunikacijskega kanala.
Modeli z izbirno funkcijo faksiranja
Če želite uporabiti funkcijo faksiranja, mora biti ta funkcija nameščena. Sistemske možnosti
Uporaba naprave kot oddaljene odjemalske faksirne naprave
Nastavitvi <Registracija imena enote> in <Izbira tipa linije> v spodnjem postopku nista zahtevani.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve>  <Nastavitev linije>.
3
Pritisnite <Linija 1> <Registr. številke telefona enote>.
4
Vnesite številko faksa in pritisnite <OK>.
Prejemniku bo posredovana številka faksa, ki ste jo registrirali.
5
V polje <Registracija imena enote> vnesite ime in pritisnite <OK>.
Prejemniku bo posredovano ime, ki ste ga registrirali.
Namesto imena enote, ki ste ga navedli, lahko prikažete ali natisnete ime pošiljatelja. Osnovni postopki za pošiljanje faksov
6
V razdelku <Izbira tipa linije> izberite vrsto linije in pritisnite <OK>.
Če niste prepričani, kakšno vrsto linije uporabljate, se obrnite na prodajalca ali prodajno pisarno telefonskega podjetja.
Nastavitev konfigurirajte glede na vrsto dodatne opreme faksa.
Ime linije, ki je prikazano na zaslonu za izbiro linije, lahko uredite z možnostjo <Sprem. imena linije za zaslon Izbira linije>*1. <Sprem. imena linije za zaslon Izbira linije>
Prikaz imenika lahko spremenite glede na linijo, ki ste jo izbrali v možnosti <Privzeti imenik pri izbiri linije>*1. <Privzeti imenik pri izbiri linije>
*1 Označuje elemente, ki morda niso prikazani na zaslonu Nastavitve/Registracija, kar je odvisno od modela naprave ali regije.
8376-04C