<Nastavitev linije>

Določite nastavitve linije faksa.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element, označen z zvezdico (*)
Prikazan samo, če je nameščena dodatna oprema.

<Linija 1> za <Line n>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije>
Določite nastavitve, na primer številko faksa in ime naprave za vsako linijo.
Število prikazanih linij se razlikuje glede na naslednje:
Nameščena dodatna oprema
Nastavitev <Štev. linij za ODD> (samo naprava z odjemalcem oddaljenega pošiljanja faksov)
<Registr. številke telefona enote>
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1> do <Line n>
Registrirate lahko številko faksa, ki bo na napravi uporabljena za faksiranje. Registrirana številka faksa se pri prejemniku faksa natisne na papir kot podatki pošiljatelja. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registr. številke telefona enote>
Vnesite telefonsko št. uporabnika
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Registracija imena enote>
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1> do <Line n>
Kot ime naprave lahko registrirate ime svojega podjetja ali oddelka. Registrirano ime se pri prejemniku natisne na papir kot podatki pošiljatelja, ko pošljete faks. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Registracija imena enote>
Vnesite ime enote
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Izbira tipa linije>
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1> do <Line n>
Določite lahko vrsto telefonske linije, ki je priključena na napravo. Če je ta nastavitev nepravilna, ne boste mogli komunicirati z drugimi faks napravami ali stroji. Zato preverite tip telefonske linije, ki jo uporabljate, in pravilno izberite nastavitev. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira tipa linije>
<Impulzno>, <Tonsko>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sprem. imena linije za zaslon Izbira linije> *
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1> do <Line n>
Registrirate lahko ime linije, ki je prikazana na zaslonu <Izbira linije>. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Sprem. imena linije za zaslon Izbira linije>
Vnesite ime linije
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Privzeti imenik pri izbiri linije> *
 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije> <Linija 1> do <Line n>
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami za Faks lahko določite vrsto seznama naslovov, ki ga želite prikazati kot privzeto nastavitev, ko uporabljate <Imenik>. Ta nastavitev je veljavna le, če na zaslonu <Izbira linije> izberete linijo, ki jo želite uporabiti. Nastavitve linije za faks
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Privzeti imenik pri izbiri linije>
<Imenik 1> do <Imenik 10>, <Vsi imeniki>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Izbira ODD linije> *

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije> <Oddaja> <Faks nastavitve> <Nastavitev linije>
Določite lahko, katera linija ima prednost za pošiljanje faksov in katere se ne sme uporabljati.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Izbira ODD linije>
<Linija 1>: <Priorit. ODD>, <Prepov. ODD>
<Line n>*1 : <Priorit. ODD>, <Prepov. ODD>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Število prikazanih linij se razlikuje glede na nameščeno dodatno opremo.
Tudi če nastavite možnost <Linija 1> na vrednost <Prepov. ODD>, se bo Linija 1 še vedno uporabljala za informacijske storitve faksa.
Če v <Opcije> izberete drugo linijo, ima ta nastavitev prednost.
8376-0K6