Oturum Açma Servislerini Değiştirme

Kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için kullanılan uygulamaya "Oturum Açma Servisi" denilir. Makine, oturum açma servisi için varsayılan olarak "Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (kişisel kimlik doğrulama yönetimi)" kullanacak şekilde ayarlanmıştır. "Departman Kimliği Doğrulaması" kullanmak istiyorsanız SMS'de oturum açma servisini değiştirin.

Oturum Açma Servisini Değiştirme

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Service Management Service] seçeneğine tıklayın.
3
[SMS Installer Service (Password Authentication)] içinde [System Application Management] [Start] seçeneğine tıklayın.
Durum [Started] olarak değişir.
4
[DepartmentID Authentication] içinde [Enhanced System Application Management]  [Switch] seçeneğine tıklayın.
Durum [Start after Restart] olarak değişir.
5
Makineyi yeniden başlatın. Makinenin Yeniden Başlatılması
Makine yeniden başlatılır ve değiştirilen ayarlar yansıtılır.
Departman Kimliği Doğrulaması başlatıldığında
Uzak UI'nin portal sayfasında [Service Management Service] seçeneğine tıklarsanız SMS'de oturum açma ekranı görüntülenir. Güvenlik amacıyla, makine SMS için ayrılmış varsayılan parola ile oturum açılmasına izin vermeyecek şekilde yapılandırılır.  (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Güvenlik Ayarları>  <Kimlik Doğrulama/Parola Ayarları>  <Parola Ayarları>  seçeneğine basın <Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver> ayarını geçici olarak <Açık> yapın.
SMS'de varsayılan parola ile oturum açtıktan sonra, varsayılan parolayı değiştirip <Uzaktan Erişim İçin Vars. Parola Kullanımına İzin Ver> ayarını <Kapalı> olarak sıfırlayarak orijinal güvenlik düzeyini geri yükleyin.
SMS için ayrılmış oturum açma parolası olarak "MeapSmsLogin" ayarlanır. "MeapSmsLogin" ile oturum açarsanız parola değiştirme ekranı görüntülenir. Güvenlik amacıyla, ekrandaki talimatları takip ederek parolayı değiştirin.
SMS'e ait parola [System Management] içindeki [Change Password] seçeneği ile değiştirilebilir.
Parolanızı unutmadığınızdan emin olun. Aksi halde SMS'e erişemezsiniz. Bu durumda satıcınıza veya servis temsilcinize başvurun.
Kullanıcı Kimlik Doğrulamasına Geri Dönme
[Enhanced System Application Management] [<Device Name>/<Device Product Name>/<Device Location>] seçeneğini belirleyin, [Switch] seçeneğine tıklayın ve makineyi yeniden başlatın. SMS Yükleyici Hizmetini (Parola Kimlik Doğrulaması) kullanmayacaksanız makine yeniden başlatıldıktan sonra [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] seçimlerini yapın ve [Stop] seçeneğine tıklayın.

Departman Kimliği Doğrulaması Kullanırkenki Ayar

Departman Kimliği Yönetimi'ni Departman Kimliği Doğrulaması ile uygularken yöneticinin (sistem yöneticisi) Departman Kimliklerini ve PIN'leri yönettiğinden emin olun. Güvenliği artırmak için sistem yöneticisinin kimliği (Sistem Yöneticisi Kimliği) ile oturum açın ve sistem yöneticisinin kimliğini ve PIN'ini değiştirdiğinizden emin olun.
Hangi kullanıcıların yönetici veya genel kullanıcı olduğu Departman Kimliği Yönetimi ve Sistem Yöneticisi Ayarlarının aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ayarlanıp ayarlanmadığına bağlıdır.
Departman Kimliği Yönetimi
Sistem Yöneticisi Ayarları
Yönetici
Genel Kullanıcılar
Açık
Ayarla
Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisine ait olmayan Departman Kimliği ve PIN ile kimliği doğrulanan kullanıcılar
Ayarlı Değil
Departman Kimliği ve PIN ile kimliği doğrulanan kullanıcılar
Hiçbiri
Kapalı
Ayarla
Sistem Yöneticisi
Sistem Yöneticisi dışındaki kullanıcılar
Ayarlı Değil
Tüm kullanıcılar
Hiçbiri

Sistem Yöneticisi Kimliğini ve PIN'ini değiştirme

Departman Kimliği Yönetimini Etkinleştirme

Departman Kimliği Doğrulaması Kullanan Departman Kimliği Yönetimi Etkinleştirildiğinde Oturum Açma İşlemi

Fonksiyon Kısıtlamalarını ve Kullanıcı Yönetimini Uygulama

8377-0SF