Tara ve Sakla

Burada açıklanan bazı modlarda <Kopya> veya <Tara ve Gönder> fonksiyonu modları kast edilmiştir.

Saklama Seçim Ekranı

Bellek Ortamı

Dosya Seçim Ekranı

Bellek Ortamı

Tarama Ekranı

Bellek Ortamı

Seçenekler

Bellek Ortamı

8377-0S9