<Ana Menü> Ekranının Özelleştirilmesi

Bu bölümde, <Ana Menü> ekranında  seçeneğine basıldığında görüntülenen öğelerden hangilerinin özelleştirilip yönetilebileceği açıklanmaktadır.
<Ana Ekran Özelleştirmesini Genel Kullanıma Aç> ayarına ve oturum açan kullanıcının ayrıcalıklarına bağlı olarak, <Düğmeleri Taşı>, <Tuşları Düzenle>, <Ana Ekran Düzeni Ayarları> veya <Duvarkağıdı Ayarları> seçildiğinde <Kişisel Kullanım İçin Özelleştir> ya da <Genel Kullanım İçin Özelleştir> seçimine yönelik bir ekran görüntülenebilir.
<Kişisel Kullanım İçin Özelleştir>: Mevcut giriş yapmış kullanıcı için Ana ekranı özelleştirmek için bunu seçin. <Kişisel Kullanım İçin Özelleştir> için varsayılan ayarlar, <Genel Kullanım İçin Özelleştir> ayarlarını uygular.
<Genel Kullanım İçin Özelleştir>: Giriş yapmayan kullanıcı, Misafir kullanıcı, vb., kişiselleştirilmiş ekranı olmayan kullanıcı için Ana ekranı özelleştirmek için bunu seçin. Kimliği doğrulanmış kullanıcı <Kişisel Kullanım İçin Özelleştir> seçeneğini yapılandırana kadar <Genel Kullanım İçin Özelleştir> seçeneğindeki ayarlar uygulanır.
<Genel Kullanım İçin Özelleştir> seçeneğindeki ayarlar değiştirilirse, kimliği doğrulanmış kullanıcı <Kişisel Kullanım İçin Özelleştir> seçeneğini yapılandırana kadar söz konusu değişiklikler <Kişisel Kullanım İçin Özelleştir> seçeneğine de yansıtılır.
<Ana Menü> ekran ayarları, <Ana Menü> ekranını destekleyen makineler arasında içeri/dışarı aktarılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
<Ana Menü> ekran ayarları, <Hızlı Menü> ekranını destekleyen ancak <Ana Menü> ekranını desteklemeyen makinelere aktarılmaz.
Aktarım yapılırken <Kişisel Kullanım İçin Ana Yönetim Ayarları> bölümündeki ayarlardan herhangi biri devre dışıysa, yapılandırılmış olan kişisel ayarlar da aktarılır.

 <Düğmeleri Taşı>

Fonksiyon düğmelerini ve Kişisel düğmeleri/Paylaşılan düğmeleri taşıyabilirsiniz.

 <Tuşları Düzenle>

Fonksiyon düğmeleri için yalnızca <Taşı:> kullanılabilir. Kişisel düğmeler/Paylaşılan düğmeler için
<Yeniden Adlandır>, <Sil> ve <Taşı> kullanılabilir.

 <Ana Ekran Düzeni Ayarları>

Tek bir ekranda görüntülenen düğmelerin boyutu ve sayısı için aşağıdaki öğelerden birini seçebilirsiniz.
<Sayfa başına 3 büyük düğme>
<Sayfa başına 6 büyük düğme>
<Sayfa başına 9 orta boyutlu düğme>
<Sayfa başına 12 orta küçük düğme>

 <Duvarkağıdı Ayarları>

Arka plan görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

 <Ana Yönetim Ayarları>

Aşağıdaki ayarlar kullanılabilir. (Kırmızı ve kalın metin, varsayılan ayarı belirtir.)
<Ana Ekran Özelleştirmesini Genel Kullanıma Aç>: <Açık>/<Kapalı>
<Kml Doğr. Olmyn Kullanclrn Zmn Çiz. Kullnmn İzin Ver>: <Açık>/<Kapalı>
<Giriş Yapan Her Kullancnn Zamn Çiz. Kull. İzin Ver>: <Açık>/<Kapalı>
<İş Yapıldıktan Sonra Ana Menüye Dön>: <Açık>/<Kapalı>
<Fonksiyon Ekranını Kısıtla>: <Ana Menü> ekranında gizlenecek olan fonksiyonları veya AddOn uygulamalarını seçin.
<Kişisel Kullanım İçin Ana Yönetim Ayarları>: Aşağıdaki ayarlar yapılandırılabilir.
<Kişisel Düğmelerin Kaydına/Düzenlenmesine İzin Ver>: <Açık>/<Kapalı>
<Kişisel Kullanım İçin Özelleştirirken Taşıma Düğmelerinin Kullanmn İzin Ver>: <Açık>/<Kapalı>
<Kişisel Kull. İçin Özelleştirrkn Ana Ekran Düzenleme Ayarı Kullanımına İzin Ver>: <Açık>/<Kapalı>
<Kişisel Kullanım İçin Özelleştirirken Duvarkağıdı Ayarlarının Kullnmn İzin Ver>: <Açık>/<Kapalı>
Bu ayarın uygulanması için yönetici ayrıcalıkları gerekir.
<Ana Ekran Özelleştirmesini Genel Kullanıma Aç>
Açık ayarlandığında, Genel kull. ve giriş yapmmş kullanıcılar paylaşılan düğmeler kaydedebilir ve Ana ekranı genel kullanım için özellştrblrlr.
<İş Yapıldıktan Sonra Ana Menüye Dön>
Açık ayarlandığında, Paylaşılan düğmeler, Kişisel düğmeler veya Zaman Çizelgesi kullanılarak işler yapıldıktan sonra Ana ekran görüntülenecektir.
Bir kullanıcı oturum açmadığında ve <Kml Doğr. Olmyn Kullanclrn Zmn Çiz. Kullnmn İzin Ver>, <Kapalı> olarak ayarlandığında veya bir kullanıcı oturum açtığında ve <Giriş Yapan Her Kullancnn Zamn Çiz. Kull. İzin Ver>, <Kapalı> olarak ayarlandığında geçmiş, zaman çizelgesinde saklanmaz.
<Kişisel Ayarların Kullanımını Etkinleştir> devre dışıyken, <Kişisel Kullanım İçin Ana Yönetim Ayarları> gri renktedir ve kişisel ayarlar kullanılamaz. <Kişisel Ayarların Kullanımını Etkinleştir>
<Kişisel Düğmelerin Kaydına/Düzenlenmesine İzin Ver>
Kişisel düğmeleri gizlemek için bunu devre dışı bırakın.
<Kişisel Kullanım İçin Özelleştirirken Taşıma Düğmelerinin Kullanmn İzin Ver> etkinken kişiselleştirilmiş ekrandaki düğmeler taşındıktan sonra <Kişisel Kullanım İçin Özelleştirirken Taşıma Düğmelerinin Kullanmn İzin Ver> devre dışı bırakılırsa, kişiselleştirilmiş ekrandaki düğmeler taşınamaz hale gelir ancak düğmelerin konumu korunur.
<Kişisel Kull. İçin Özelleştirrkn Ana Ekran Düzenleme Ayarı Kullanımına İzin Ver>
<Cihaz Ayarları> bölümündeki ayarları uygulamak için bunu devre dışı bırakın.
<Kişisel Kullanım İçin Özelleştirirken Duvarkağıdı Ayarlarının Kullnmn İzin Ver>
<Cihaz Ayarları> bölümündeki ayarları uygulamak için bunu devre dışı bırakın.

 <Fonksiyon Kısayol Düğmesi Ayarları>

Fonksiyon düğmelerini kısayol olarak kaydedebilirsiniz. Kayıt hedefini ve ardından kaydedilecek fonksiyonu seçin.
Bu ayarın uygulanması için yönetici ayrıcalıkları gerekir.
Kısayol kullanmıyorsanız listeden <Atanmamış> seçeneğini belirleyin.
8377-051