<Kişisel Ayarları Yönet>

Her kullanıcı için tercihleri (Kişisel Ayarlar) belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Kişisel Ayarların Kullanımını Etkinleştir>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>  <Kişisel Ayarları Yönet>
Makinede oturum açmış kullanıcıların görüntüleme dili, erişilebilirlik ayarları ve başlatma/onarımdan sonra görüntülenecek ekran gibi Kişiselleştirme fonksiyonlarını kullanmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kişisel Ayarların Kullanımını Etkinleştir>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information

<Maksimum Kullanıcı Sayısı Aşıldığındaki İşlem>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>  <Kişisel Ayarları Yönet>
Makinenin kaydedebildiği çeşitli ayarların sayı limiti aşıldığında makinenin kullanıcılara veya gruplara ait kişisel ayarları (kullanıcı ayar bilgileri) nasıl işleyeceğini seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Maksimum Kullanıcı Sayısı Aşıldığındaki İşlem>
<En Eski Kullanıcı Ayarlarını Sil>, <Yeni Kullanıcı Ayarlarını Yoksay>
Hayır
Hayır
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
<En Eski Kullanıcı Ayarlarını Sil> belirtildiğinde silinen veriler hakkında bilgi için bkz. Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi.
Verileri otomatik olarak silmek yerine manüel olarak tamamen kaldırmak için Kullanıcı Ayar Bilgilerini Silme kısmında açıklanan işlemleri izleyin.
Makinenin kaydedebileceği kullanıcı veya grup kişisel ayarlarının (kullanıcı ayar bilgileri) limiti hakkında bilgi için bkz. Sistem Teknik Özellikleri.

<Başlatma/Onarım Sonrası Varsayılan Ekran Kullan>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Yönetim Ayarları>  <Cihaz Yönetimi>  <Kişisel Ayarları Yönet>
Her bir kullanıcının başlatma/onarımda görüntülenen ekranı ayarlayıp ayarlayamayacağını seçin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Başlatma/Onarım Sonrası Varsayılan Ekran Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Hayır
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0L6