Farklı Boyutlu Orijinalleri Birlikte Kopyalama (Farklı Boyutlu Orijinaller)

Farklı boyutlu orijinalleri besleyiciye yerleştirebilir ve tek seferde tarayabilirsiniz. Kağıt seçme ve orijinali tekrar yerleştirme gerekliliğini ortadan kaldırabilirsiniz.
Tarama için yalnızca belirli orijinal boyut kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. Yanlış bir kombinasyonla tarama, orijinallere zarar verebilir veya kağıt sıkışmasına neden olabilir. Donanım Spesifikasyonları
Orijinallere zarar verebileceği veya kağıt sıkışmasına neden olabileceği için ağırlıkları veya kağıt türleri farklı olan orijinalleri birlikte yerleştirmeyin.
Aşağıdaki modların hepsini aynı anda birleştiremezsiniz.
<Farklı Boyutlu Orijinaller>
<Kaydır>
<Kağıt Seç>:<Oto>
1
Orijinalleri besleyiciye yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Kopya> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Kopyalama Temel Özellikleri ekranında <Seçenekler> seçeneğine basın. Kopyalama Temel Özellikleri Ekranı
4
<Farklı Boyutlu Orijinaller> öğesine basın.
5
<Kapat> öğesine basın.
6
 (Başlat) tuşuna basın.
Kopyalama başlar.
<Farklı Boyutlu Orijinaller>, kopyalama için ayarlanırsa, her bir orijinal optimum kağıt boyutunda çıkar. Aynı kağıt boyutundaki tüm orijinalleri kopyalamak veya 1-yönlü orijinalleri her iki yüze kopyalamak istiyorsanız, <Kağıt Seç> seçeneğiyle kağıdı belirleyin. <Kağıt Seç> seçeneğini belirlemezseniz, kağıt çıktısı düzgün şekilde zımbalanamaz.
8377-06A