Orijinalleri Yerleştirme

Orijinallerinizi baskı camına veya besleyiciye yerleştirin. Kitap ve kalın/ince kağıt gibi besleyiciye yüklenemeyen orijinaller için, orijinali baskı camı üzerine yerleştirin. 2 taraflı orijinalleri taramak veya birkaç orijinal sayfası taramaya devam etmek istiyorsanız bunları besleyiciye yerleştirin. Yüklenebilir boyutlar vb. hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ana Ünite ve 2 Taraflı Çift Geçişli Besleyici.
Tamamen kuru orijinaller kullanın
Orijinalleri yerleştirirken, orijinalin üzerindeki yapıştırıcı, mürekkep veya daksilin tamamen kuruduğundan emin olun.
Kağıt sıkışmalarını önlemek için
Kağıt sıkışmalarına neden olabileceğinden aşağıdaki orijinal türlerini besleyiciye yerleştirmeyin:
Buruşuk veya kırışık kağıt
Kopya kağıdı veya arkası karbonlu kağıt
Kıvrılmış veya rulo kağıt
Kuşe kağıt
Yırtık orijinaller
Büyük delikleri bulunan orijinaller
Pelür veya ince kağıt
Zımbalı veya ataşlı orijinaller
Termal transfer yazıcıyla yazdırılan kağıt
Asetatlar
Not ekli orijinaller
Birlikte yapıştırılan orijinaller
Temiz bir dosyaya yerleştirilen orijinaller
Orijinalleri daha doğru şekilde taramak için
Besleyiciye yerleştirilen orijinaller, makineye beslenirken taranır. Diğer taraftan, plaka camına yerleştirilen orijinaller taranırken sabit konumda kalır. Daha doğru tarama sonuçları elde etmek için orijinallerin plaka camına yerleştirilmesi önerilir.
Aydınger kağıdı veya asetat taramak için
Saydam orijinalleri (örneğin aydınger kağıdı veya asetat) taramak için plaka camına yerleştirin ve düz beyaz kağıtla kapatın.
Belge boyutları
Makine, yerleştirilen belgenin kağıt boyutunu tarama başlamadan önce otomatik olarak algılar. Faks gönderimi durumunda, alıcının makinesindeki kayıt kağıdının boyutu taranan belgenin boyutundan küçükse, gönderilmeden orijinal görüntünün boyutu küçültülebilir veya daha küçük kısımlara bölünebilir.

Orijinalleri Baskı Camı Üzerine Yerleştirme

1
Besleyiciyi açın.
Açıklığı yetersiz olan bir besleyiciye orijinali yerleştirirseniz, orijinalin boyutu düzgün bir şekilde algılanmayabilir.
2
Orijinali yüzü aşağı dönük olacak şekilde baskı camına yerleştirin.
Orijinalin köşesini, baskı camının sol üst köşesiyle hizalayın.
2 taraflı orijinali kopyalarken, orijinali aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi üst ve alt kısmı düzgünce konumlanmış şekilde yerleştirin.
3
Besleyiciyi yavaşça kapatın.
Orijinal taranmaya hazırdır.
Tarama tamamlandığında, orijinali baskı camından çıkarın.
Besleyiciyi kapatırken, gözlerinizin baskı camından yayılan ışığa maruz kalmamasına dikkat edin.
Baskı camı üzerine kitap ya da dergi gibi kalın bir orijinal yerleştirildiğinde, besleyiciye çok fazla bastırmayın.

Orijinalleri Besleyiciye Yerleştirme

Orijinal çıktı tepsisine başka bir nesne koymayın. Bunu yapmak orijinallerinize zarar verebilir.
1
Orijinallerinizin boyutuna uyması için sürgülü kılavuzları hizalayın.
2
Orijinal destesini havalandırın ve kenarları hizalayın.
Orijinal destesini küçük gruplar halinde havalandırın ve yığını birkaç defa düz bir yüzeye hafifçe vurarak kenarları hizalayın.
3
Orijinalleri, yüzleri yukarı bakacak şekilde besleyicide gidebildikleri yere kadar itin.
Yerleştirme derinliği yeterli olduğunda Orijinal Ayar Göstergesi yanar.
Orijinaller taranmaya hazırdır.
Yükleme sınırı çizgileri
Orijinal destesinin yükleme sınırı çizgisini () aşmadığından emin olun. Sınırı aşacak kadar orijinal yerleştirirseniz, orijinaller taranmayabilir veya kağıt sıkışması meydana gelebilir.
Katlanmış bir orijinal yerleştirirken
Orijinalleri besleme ünitesine yerleştirmeden önce, orijinallerdeki kat izlerini düzeltiniz. Orijinaller katlandıysa, orijinallerin boyutları doğru bir şekilde algılanamayacağı için bir hata ekranı görüntülenebilir.
Kızak kılavuzlarını orijinalin kenarlarına güvenli şekilde hizalayın
Çok gevşek veya çok sıkı kızak kılavuzları, yanlış beslemelere veya kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
Orijinaller taranırken
Orijinal eklemeyin veya çıkarmayın.
Tarama tamamlandığında
Kağıt sıkışmalarını önlemek için taranmış orijinalleri orijinal çıktı tepsisinden çıkarın. Orijinallerin orijinal çıkış tepsisinde bırakılmasını önlemek için orijinaller çıkarken orijinal çıktı göstergesi yanar ve tüm orijinaller çıktıktan sonra bir süre yanıp söner.
Uzun şeritli orijinalleri tararken
Uzun orijinaller tarıyorsanız (en fazla 630 mm uzunluğunda), tarama ve kağıt çıkışı sırasında orijinalleri elle destekleyin.
İnce kağıtlı orijinalleri yerleştirirken
İnce orijinaller yüksek sıcaklıkta ya da nemli bir ortamda kullanılırsa kırışabilir.
Orijinali yerleştirirken fazla itmediğinizden emin olun. Orijinal düzgün bir şekilde beslenmeyebilir veya kağıt sıkışması meydana gelebilir.
Aynı orijinali art arda tararken
Aynı orijinali en fazla beş kere art arda taramanız önerilir (bu kağıt kalitesine göre farklılık gösterir). Orijinal katlanabilir veya kırışabilir ya da göndermek zorlaşabilir.
Renkli orijinal tarama aralığı
Renkli bir orijinal, otomatik renk ayrımı ayarıyla taranırken, yalnızca aşağıdaki şekilde gösterilen gri alanlarda renkli bölümler içeriyorsa, renkli orijinal siyah beyaz belge olarak tanımlanabilir.
Kağıt besleme
yönü
: 10 mm
: 17 mm
Orijinalleri renkli belge olarak taramak için makineyi Tam Renkli moda ayarlayın.
2 taraflı orijinali kopyalarken, orijinali aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi üst ve alt kısmı düzgünce konumlanmış şekilde yerleştirin.
Farklı boyutlardaki orijinalleri yerleştirebilir ve hepsini aynı anda tarayabilirsiniz.
Farklı Boyutlu Orijinalleri Birlikte Kopyalama (Farklı Boyutlu Orijinaller)
Farklı Boyutlu Orijinalleri Birlikte Gönderme (Farklı Boyutlu Orijinaller)
Farklı Boyutlu Orijinalleri Birlikte Gönderme / Kaydetme (Farklı Boyutlu Orijinaller)
8377-00L